Talvisodan historiaa

Lähde: Talvisodan historia osa 2

Kannaksen Armeija koostui kahdesta armeijakunnasta (II AK ja III AK). Kannaksen Armeijan komentaja toimi kenrltn H. Österman. Hän toimi ennen YH:n aikaa Sotaväen päällikkönä. Kannaksen Armeijan esikuntapäälliköksi määrättiin eversti K. Tapola.

Länsi-Kannaksella rintamavastuuseen määrätyn II AK:n joukoista saapui alueelle 14.-18.10 Turun sotilasläänissä perustettu 5. D, joka ryhmitettiin puolustusasemaan sulkemaan 'Viipurin portti' Summajoesta Muolaanjärveen. Armeijakuntien etupuolella olivat rauhan ajan joukko-osastojen sekä Kannaksen ja Käkisalmen sotilaspiirien perustamat suojajoukot ryhmittyneet jo 10.10 mennessä valtakunnanrajalle. Suojajoukot jakaantuivat Uudenkirkon, Muolaan, Lipolan ja Raudun ryhmiin. Suojajoukkojen reserveinä olivat 1. Pr., 2. Pr. ja 4. Pr.

Kannaksen Armeijan vahvuus oli Talvisodan syttyessä 133000 miestä. Heistä 65400 kuului II AK:an. Suojajoukoissa oli 21600 miestä.

Joukkojen komentajia
2. Pr/1. D/II AK

Tiedosto: ss2-101.htm
Ylläpito: Kalevi Hyytiä
Päiväys: 16.07.2000