sukuni.fi/tietotekniikka/

Julkaisu

Info Laitteisto Materiaali Ohjelmat Internet Julkaisu Linkit sukuni.fi

Perinteinen Sähköinen

Julkaisemisesta

Perinteinen julkaisutoiminta

Painettavassa materiaalissa huomioitavaa:

 • voit tuottaa tulostettavaa / painettavaa materiaalia esim. haluamallasi ja hallitsemallasi tekstinkäsittely- tai taitto –ohjelmalla
 • huomaa, että sukututkimusohjelmista voidaan myös tuottaa tulosteita, jotka ovat suoraan esim. www –sivuja (htm) tai tekstiasiakirjoja (esim. rtf)
 • tekstinkäsittelyohjelmissa on mahdollista mm.
  • automaattiset sisällysluettelot
  • hakemistot
  • sivunumeroinnit
  • tunnisteet (eli joka sivulla näkyvät tekstit)
  • asiakirjan sisäiset ja ulkoiset linkit
 • huomaa, että voit tuottaa lopputuloksen joko painattamalla tai tulostamalla itse, omat tulosteet voi joko nidotuttaa / sitoa tai vaikkapa toteuttaa sitominen itse sopivilla välineillä (joita on paljon tarjolla)
 • jos teet omaa tulostusta, ota selvää onko tulostimesi musteet arkistointikelpoisia

Sähköinen julkaisu

Julkaiseminen internetissä

Kotisivutila

Kotisivut sijaitsevat jollakin tietokoneella (kotisivupalvelin), joka tarjoaa sivuja verkossa liikkuville käyttäjille. Kotisivutilaa valitessasi kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

 • itse tilan määrä, kuinka paljon saat tietoa tarjota (tavuja)
 • onko liikenne rajoitettu, eli kuinka paljon kävijöitä saa olla
 • saatko käyttää kaikkia haluamiasi tekniikoita (php, hakemiston salasanasuojaus, asp, cgi-bin skriptit...)
 • onko mahdollista liittää tilaan oma domain ja mihin hintaan
 • kuinka päivittäminen tapahtuu ja voiko sen tehdä mistä vaan verkosta (esim. welhon kotisivuja voi päivittää vain welhon verkossa olevilta koneilta)
Oma domain

Domainit ovat selkokielisiä tekstejä, joilla käyttäjät voivat viitata haluamaansa organisaatioon. Domain muodostuu valitusta nimestä ja päätteestä. Eri päätteisiä domaineja ylläpitää ja hallinnoi eri organisaatiot: esimerkiksi fi –päätteiset domainit ovat Viestintäviraston alaisia.

WWW –sivupalvelimet voivat tarjota saman palvelimen kautta useidenkin domainien tietoja. Tällöin palvelimella ylläpidetään jonkinlaista virtual serveriä, joka osoittaa eri domaineihin kohdistuvat pyynnöt eri hakemistoihin www –palvelimen sisällä.

Domaineja voi hankkia useista eri lähteistä: yleisimpänä lienevät normaalit internet –palveluntarjoajat. Kuluttaja voi kuitenkin hankkia mm. com -domaineja myös suoraan esim. ulkomailta verkon ylitse.

Sivujen rakentamisen tekniikkaa
Staattiset sivut esim. HTML –kielellä

Yleensä ensimmäinen askel sivujen tekemisessä on staattiset sivut, esim. HTML –kielellä tuotettuina. Eli halutaan saada asioita julkaistua verkossa, joten luodaan vähän perinteiseen taittotyyliin www –sivut, joiden sisältö tuotetaan esim. omista sukututkimustiedoista.

Staattiset sivut ovat hyviä tiedon julkaisuun, mutta huonot muuttuvan tiedon julkaisuun. Tämä tarkoittaa sitä, että sivujen päivittäminen joudutaan tehdä ”käsin” aina sitä halutessa.

Dynaamiset sivut esim. PHP:n avulla

PHP:lla voidaan luoda dynaamisia www –sivuja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikki sivut luodaan muodostuvaksi sillä hetkellä kun sivujen katsoja niitä pyytää. Huomaa, että PHP:lla generoidaan muuta koodia, kuten HTML:ää., CSS:ää ja JavaScriptiä.

Toinen merkittävä tekijä PHP:ssa on se, että sitä suoritetaan palvelimella. Tämä mahdollistaa mm. tiedostojen tallentamisen käyttäjän koneelta palvelimelle (esim. kuvatiedostojen siirron) tai vaikkapa tiedoston käsittelyn www –lomakkeella (esim. sivujen päivityslomakkeen käyttö).

Mitä kaikkea hyötyä PHP:sta on? Esimerkiksi voidaan rakentaa sivustolle tulevat sivut siten, että niiden vaikkapa muotoilu luodaan aina jonkin tekstitiedoston sisällöstä. Tällöin jos halutaan muuttaa ulkoasua, tämä tieto riittää kertoa vain yhdessä paikassa.

Toinen esimerkki on vaikkapa edellä esitelty päivityslomake. Eli vaikkapa ajankohtaissivun sisältö voidaan luoda tekstitiedostosta ja lisäksi tehdä sivuston ylläpitäjälle vaikkapa www –lomake, jonka kautta hän voi sivun sisältöä päivittää vaikka joka tunti.

Huomattavaa on myös se, että kaikki kotisivutilan tarjoajat eivät tarjoa PHP –ympäristöä käyttöön. Lisäksi, jos tarkoitus on luoda tietokantaliittymiä PHP:lla, tulee tämä erikseen sopia palveluntarjoajan kanssa (yleensä lisähintaan). Tämä johtuu siitä, että www –palvelimelle tulee tehdä sopivat määritykset tietokantaliittymän toimintaan.

Siirtäminen verkkoon FTP –ohjelmalla

Sivut yleensä luodaan omalla koneella ja valmiit sivut siirretään sitten verkkoon (käytettävään kotisivuhakemistoon) valitulla tavalla, yleensä FTP –ohjelman avulla.

Sivuston luominen itse

Mikäli päätät alkaa www –sivujen rakentajaksi, tutustu ensin eri toteutusmahdollisuuksiin ja valitse sitten näistä itsellesi sopivin. Sivut voi siis rakentaa joko generoivalla valmisohjelmalla (FrontPage tai muu vastaava) tai opetellen ensin sivuilla tarvittavat koodikielet ja luomalla sivut sitten koodaten.

Sivuston ostaminen

Jos päädyt hankkimaan sivujen toteuttamisen ulkopuolelta, ota silti ensin selvää mitä kaikkea sivuille on mahdollista tehdä ja mitä tekniikoita näihin tarvitaan. Asiakkaana on helpompi olla, kun on tutustunut aiheeseen riittävästi.

Päivittämiseen liittyviä asioita

Sivujen päivittämiseen liittyvät asiat kannattaa myös harkita rauhassa. Kuka päivittää, miten päivittää ja missä kaikkialla itse sivuja säilytetään; yleensä ainakin päivittäjän koneella ja verkossa, useammat säilytyspaikat ovat vain ongelmallisia.

Sivut voidaan myös rakentaa siten, että niiden päivittäminen on mahdollista suoraan www –sivun kautta. Tämä pitää sisällään sekä itse sivujen päivittämisen, että sivuilla mahdollisesti tarjolla olevan tietokannan päivittämisen. Tietokannan verkkoylläpitoon liittyvä mielenkiintoinen sovellus on PhpGedView, josta lisää alla.

PhpGedView

http://www.phpgedview.net/

Ohjelmisto, joka pyörii www –palvelimella. Eli sukututkimustietokanta on koko ajan verkossa ja sivuilla voidaan täydentää ja selata kannan tietoja suoraan online. Huomattavaa, että vaatii PHP:n tuen palvelimella. Ilmainen ohjelmisto.

Tiedon suojaaminen www –sivuilla

Tietojen suojaamiseen on monta eri ratkaisua, joista yleisimmät ovat:

 • hakemistojen salasanasuojaus .htaccess
 • SSL –yhteys (suojataan verkossa liikkuva tieto palvelimen ja käyttäjän koneen välillä)
 • linkittämättömyys (ei oikeasti hyvä ratkaisu, mutta voit tällä tavoin heikentää tiedon löydettävyyttä verkossa)

Mitä saa julkaista

Aiheesta löydät paljon tietoa mm. osoitteista:

 • http://www.tietosuoja.fi
 • http://www.finlex.fi
 • http://www.genealogia.fi
 • http://www.google.fi

Sivujen ylläpito: eeva.hyytia@tilkkutakki.com