sukuni.fi/tietotekniikka/

Ohjelmat

Info Laitteisto Materiaali Ohjelmat Internet Julkaisu Linkit sukuni.fi

Sukututkimusohjelmat Internetohjelmia Muut Imurointi

Ohjelmat ja tiedostotyypit

Sukututkimusohjelmien perusteita

Sukututkimusohjelmat ovat yleensä sovelluksia, joissa luodaan relaatiotietokanta eli tietokanta, jossa jokainen henkilö on ns. tietue, josta ilmoitetaan tietty määrä asioita, kuten syntymäajat, nimet jne. Tiedot tallennetaan taulukkomuodossa, vaikkakin käyttäjälle näkyy yleensä kerralla vain yhden henkilön tiedot.

Tästä tietokannasta voidaan sitten poimia / etsiä / suodattaa haluttuja tietueita, eli esimerkiksi jonkin henkilön tietoja tai vaikkapa sukukarttoja.

Tiedostoformaateista

Sukututkimusohjelmien yhteiseksi tiedostomuodoksi on sovittu GedCom –standardi (GEnealogical Data COMmunication). Yleensä sukututkimusohjelmista on mahdollista esimerkiksi ajaa tiedot GedCom –tiedostoiksi, joita voidaan sitten käsitellä muissakin ohjelmissa.

Yleisimmät ohjelmat

Internetin käyttöön liittyvät ohjelmat

Adobe Reader

Varmaankin yleisimmin käytetty ohjelma PDF –asiakirjojen lukemiseen on Adobe Reader. Tämä Adobe –ohjelmistotalon tuote on ladattavissa verkosta ilmaiseksi mm. Adoben oman sivuston kautta.

PDF –asiakirjat

Hyvin useilla www –sivuilla tarjotaan nykyään sisältöä PDF –julkaisujen muodossa. Tämä johtuu suurelta osalta siitä, että on haluttu tarjota verkkokäyttöön yleinen julkaisutyyppi, jonka ymmärtäviä ohjelmia on tarjolla eri käyttöjärjestelmille (toisin kuin esim. Word –asiakirjalle). PDF –asiakirjat ovat myös kooltaan siedettäviä ja mm. useat painot suostuvat käsittelemään tätä tiedostotyyppiä.

Tuottaminen

PDF –asiakirjoja voi myös itse tuottaa. Yleensä tämä tapahtuu siten, että esim. Word –asiakirja "tulostetaan" PDF –muotoon. Tällöin tulee ensin olla käytössä ohjelma, joka mahdollistaa tämän tulostamisen. Eräs tällainen ohjelma on PDF995. PDF:n tuottamisohjelmia voi etsiä verkosta esim. Tucows –ohjelmakirjaston takaa.

ZIP- (ja muut) arkistot

Erilaiset pakatut tiedostot ovat hyvin yleisiä sekä verkossa, että verkon ulkopuolella. Kyse on siitä, että halutaan säilyttää tiedostoja muodossa, jossa ne vievät mahdollisimman vähän tilaa. Eräs (ja ehkä yleisin) pakkausmuoto on zip.

Zip –arkistot voivat muodostua yhdestä tai useammasta tiedostosta, jotka on pakattu siis tiiviiksi paketiksi. Kukin tiedosto pakkaantuu tavallaan erikseen, mutta siis yhdeksi kokonaisuudeksi. Jotta pakattuihin tiedostoihin pääsee käsiksi, tulee tämä arkisto ensin purkaa. Purkamisen voi tehdä esim. sitä varten luotuun tilapäiseen (tai pysyvään) hakemistoon.

Pakattujen tiedostojen käsittelyyn on tarjolla läjäpäin eri ohjelmia; mm. WinZip ja PowerArchiver. Ohjelmia voi hakea verkosta esim. osoitteen http://www.tucows.com takaa.

Selaimet

Selain on se ohjelma, jolla www –sivuja katsotaan. Yleisimpiä selaimia ovat:

 • Microsoft Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Opera

Kaikkia selaimia on saatavilla verkosta ilmaiseksi; yleensä ohjelman valmistajan www –sivujen kautta.

Sivujen rakennusohjelmat

WWW –sivuja voidaan rakentaa kahdella eri tavalla: joko koodaten sivut itse tai käyttäen ohjelmaa, joka generoi www –sivujen koodit tekijän puolesta. Kummassakin tavassa on etunsa ja haittansa.

Jos valitaan rakennustavaksi koodaus, voidaan koodi kirjoittaa millä tahansa tekstin kirjoittamiseen ja tallentamiseen soveltuvalla ohjelmalla, kuten Muistio, WordPad tai Word. Voidaan myös käyttää erityisesti www –sivujen koodaamista varten tarkoitettuja tekstieditoreita.

Mikäli päätetään käyttää generaattoria, tarjolla on myös laaja valikoima ohjelmia. Kuuluisin "kotikäyttäjien" generaattori lienee Microsoftin FrontPage. Kaikkia WWW –sivujen rakentamiseen liittyviä ohjelmia on myös tarjolla eri ohjelmakirjastoissa.

Tiedoston siirto –ohjelmat

Sivut siirretään verkkoon yleensä jollakin FTP –ohjelmalla. Joissakin selaimissa on myös sisällytettynä FTP –siirtoon liittyvät ominaisuudet, mutta kaikki palveluntarjoajat eivät tätä tapaa tue, johtuen mm. tietoturvaan liittyvistä seikoista. Yleisimpiä (kirjoittajan tuntemia) FTP –ohjelmia ovat:

 • WS_FTP (Lite)
 • CoreFTP (Lite)
 • AtomFTP

Kaikkia FTP –ohjelmia on tarjolla verkossa runsaasti esim. ohjelmakirjastojen kautta.

Muita ohjelmia

Vastaasi voi tulla siis suuri kirjo eri tilanteita, joissa tarvitaan sitten eri ohjelmatyyppejä. Yleisohjeena sanottakoon, että tutustu tarjolla oleviin ohjelmiin, esim. verkossa olevien ohjelmakirjastojen kautta. Itse suosittelisin näistä kirjastoista seuraavia:

 • http://www.mbnet.fi/perusohjelmat/
 • http://www.tietokone.fi/softa/
 • http://www.tucows.com (varauksella)

Toimisto –ohjelmia

Yleensä toimisto –ohjelmista hyödyllisiä ovat ainakin tekstinkäsittely, mahdollisesti myös taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka. Nykyään ohjelmista löytyy usein myös www –sivujen generointimahdollisuus. Seuraavassa yleisimmät Windows –käyttöjärjestelmän toimisto –ohjelmat.

OpenOffice

Ilmainen toimisto –ohjelmisto, jonka voi ladata myös suomenkielisellä käyttöliittymällä. Ulkoasultaan ja käytöltään hyvin pitkälle Microsoft Officen oloinen, pieniä eroavuuksia lukuunottamatta. Löydät verkosta osoitteesta http://www.openoffice.org ; jos haluat suomenkielisen ohjelman siirry Native Language Projectin puolelle.

Microsoft Office

Maksullinen ja ehkä eniten käytetty ohjemistopaketti. Office –paketista on tarjolla myös eri versioita, jotka pitävät sisällään eri ohjelmat. Yleensä paketista löytyy Word, Excel, Outlook ja PowerPoint.

Katseluohjelmia

Mikäli käytässäsi ei ole Microsoft Office –pakettia, mutta saat käyttöösi näillä tuotettuja tiedostoja on sinun mahdollista saada tiedostot auki käyttäen sopivaa Viewer –ohjelmaa. Microsoft tarjoaa näitä ohjelmia ilmaiseksi kaikille Windows –koneiden käyttäjille ja löydät ne verkosta mm. osoitteen http://www.mbnet.fi takaa (Perusohjelmat – Muut ohjelmat – Apuohjelmat). Tarjolla on:

 • Word Viewer
 • Excel Viewer
 • PowerPoint Viewer

Poltto –ohjelmia

Poltto –ohjelman avulla tallennat tietoa CD- ja DVD –levyille. Eräitä poltto –ohjelmia ovat:

Kuvankäsittely

Kuvankäsittelyohjelmalla voidaan mm. muokata, rajata ja korjata kuvatiedostoja. Yleisiä ohjelmia ovat muun muassa:

Tekstintunnistus

Tekstintunnistusohjelmat liittyvät kuvien skannaamiseen. Ensin skannataan (eli luetaan) paperia, millä on kirjoitettua tekstiä. Tämän jälkeen voidaan käyttää ohjelmaa, jolla pyritään tulkkaamaan kuvalla näkyvät tekstit tekstitiedostoksi. Usein ohjelmat tuottavat heikohkoa lopputulosta, johtuen tosin alkuperäisen materiaalin laadusta.

Yleisohjeet ohjelman lataamisen netistä

Kun löydät haluamasi ohjelman (tai muun tiedoston), klikkaa latauslinkkiä. Yleensä selaimet kysyvät tässsä vaiheessa mitä haluat tehdä: voit tallentaa asennusohjelman, suorittaa sen tai peruutttaa koko homman. Valitse esimerkiksi kohteen tallentaminen omalle koneelle.

Etsi tiedostolle haluamasi tallennuspaikka (vaikkapa Työpöytä) ja suorita tallennus. Tallennus voi kestää pitkäänkin riippuen valitsemasi tiedoston koosta ja nettiyhteytesi nopeudesta.

Kun tiedosto on tallentunut, tulee sinulle siitä yleensä ilmoitus. Seuraavaksi sinun on mahdollista joko suorittaa tiedoston ajaminen (esim. asentaa ohjelma tai näytönsäästäjä) tai sitten sulkea ilmoitusruutu ja palata suorittamiseen myöhemmin esim. Resurssienhallinnan kautta.

Jos et heti suorita asennusta, sinun on mahdollista esim. tarkistaa asennusohjelma viruksentorjuntaohjelmalla ennen ohjelman suorittamista.

Asennus

Kun ohjelman asennustiedosto on tallennettu, voidaan se suorittaa. Jos asennustiedosto on sovellusmuotoinen (exe –päätteinen), se voidaan saman tien ajaa eli asentaa kyseinen ohjelma. Tiedoston muodon voi tarkistaa mm. Resurssienhallinnassa klikkaamalla tiedoston nimeä hiiren oikealla ja ottamalla esiin tiedoston ominaisuudet.

Mikäli tiedosto onkin latautunut arkistoidussa muodossa (esim. zip –tiedostot), tulee tämä arkisto ensin purkaa soveltuvalla ohjelmalla (esim. WinZip). Kun arkisto on purettu, muodostuu siitä useita tiedostoja, joiden joukossa tulisi olla asennustiedosto (yleensä setup.exe). Jos asennustiedosto ei meinaa löytyä, etsi puretusta arkistosta jotain ohjetiedostoa (readme.hlp/txt tai muu vastaava). Tämä sisältää yleensä tietoja sekä itse ohjelmasta, että sen asentamisesta.

Ohjelman asennus käynnistyy siis avaamalla asennustiedoston. Avaaminen voidaan tehdä esimerkiksi kaksoisklikkaamalla asennustiedoston nimeä. Yleensä olisi suositeltavaa sulkea kaikki muut avoimet ohjelmat ennen asentamista. Asennukset toimivat nykyään lähes automaattisesti: asennusohjelma kysyy sinulta mm. minne haluat asentaa ohjelman ja niin edelleen. Useimmiten voit vastata kaikkiin kysymyksiin hyväksyvästi – kannattaa kuitenkin lukea mitä ohjelma kysyy. Muista myös hyväksyä lisenssit asennuksen yhteydessä, muutoin asennus keskeytyy.

Kun asennus on valmis, ohjelma yleensä käynnistyy ensimmäisen kerran automaattisesti. Myöhemmin ohjelman voi käynnistää esim. Käynnistä –valikon kautta tai Työpöydältä (jos ohjelman pikakuvake on muodostettu työpöydälle).

Sivujen ylläpito: eeva.hyytia@tilkkutakki.com