Metsäpirtin Ahtiaisten jäsenrekisterin rekisteriote

1. Rekisterinpitäjä
Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura ry
Uusikaupunki
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Harri Laine
3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus
a. Yhdistyslain mukaisen jäsenrekisterin ylläpito.
b. Jäsenistön yhteystietojen ylläpito.
c. Tilastotietojen ylläpito
5. Rekisterin tietosisältö
a. Henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika
b. Henkilön yhteystiedot
c. Jäsenyys- ja jäsenmaksutiedot, myös Karjalan liittoon kuuluminen
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja välitetään Karjalan liitolle siihen kuuluvista jäsenistä. Jäsenten osoitetiedot välitetään jäsenlehden painajalle postitusta varten.

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.
8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen pääperiaatteet
Henkilötiedot ovat suojattu käyttörajauksella luvattomalta käytöltä, ja niitä pääsee käsittelemään vain näihin tietoihin oikeutetut henkilöt, seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoita-ja. Tietoja suojataan tietosuojalain ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella Suomessa.