Toimintakertomus 2005-2006

Vuosikokous 2005

Vuoden 2005 vuosikokous pidettiin Torpan kurssikeskuksessa Ylöjärvellä 20.–21.8.2006

Lauantaina 20.8. tilaisuudessa oli 20 henkilöä. Ohjelmassa oli musiikkilukiolaisten esityksiä, Karjalan Liiton kulttuurisihteeri Hanna-Mari Nieminen luennoi karjalaisuuden monista vivahteista. Illalla harrastettiin kyykkää, saunottiin, uitiin ja vietettiin lauluiltaa kodassa.

Sunnuntaina Markku Lemmetti esitteli karjalaisia asuintaloja ja niiden eri tyyppejä. Sääntömääräiseen vuosikokoukseen osallistui 23 henkilöä. Vietettiin aluksi hiljainen hetki poisnukkuneiden seuran jäsenten Sylvi Ahtiaisen, Tytti Ahtiaisen ja Maria Ojalan muistoksi.

Karjalan liiton ansiomerkkejä olivat kuluneena toimikautena saaneet Ilmi Pesonen (hopeinen ansiomerkki), Kari Ahtiainen ja Markku Lemmetti (pronssinen ansiomerkki), Niilo Kiiski ja Veikko Repo (harrastusmerkki) ja Airi Kosonen (järjestötyön pronssinen ansiomerkki). Hallituksen jäsenistä kolmivuotiskaudelle 2004-2007 valittu Asko Ahtiainen pyysi eroa terveydellisistä syistä. Hänen tilalleen valittiin Katja Ahtiainen vuosiksi 2005-2007.

Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Katariina Ahtiainen, Pentti Ahtiainen ja Jouni Ahtiainen. Katariina Ahtiainen valittiin jatkamaan hallituksessa seuraavan kolmivuotiskauden. Pentti ja Jouni Ahtiainen olivat ilmoittaneet, etteivät jatka hallituksessa. Heidän tilalleen valittiin Matti Ahtiainen Nokialta ja Matti Ahtiainen Vehmaalta.

Kokouksessa käytiin läpi sääntömuutosehdotus ja se hyväksyttiin pienin muutoksin. Uudet säännöt lähettiin rekisteröitäväksi Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Välittömästi vuosikokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi seuran uudeksi esimieheksi Harri Laineen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Markku Saarinen, uudeksi sihteeriksi Katariina Ahtiainen ja uudeksi rahastonhoitaja-jäsenrekisterin pitäjäksi Markku Lemmetti.

Sukuseuran toimintaa

Jäsenille postitettiin joulukuussa viidennen kerran jäsenlehti. Lehtiä postitettiin 125 kpl Suomeen ja yksi Ruotsiin. Loput varattiin mm. uusille jäsenille.

Sukukirjatoimikuntaan kuuluivat Ilmi Pesonen, Pentti Ahtiainen, Niilo Kiiski, Raija Herrala, Markku Lemmetti ja Harri Laine. Sukukirjatoimikunta ei ole kokoontunut kuluneen vuoden aikana.

Sukuseura järjesti 21.5.06 Vehmaan Rautilakeskuksessa piirakkapäivän, jossa leivottiin erilaisia piirakoita ja pelattiin kyykkää. Päivään osallistui 40 suvun jäsentä, ja kaikkiaan 7 henkilöä liittyi uusina sukuseuraan.

Kotiseutumatkaan Metsäpirttiin 1.-2.7.2006 osallistui yhteensä 6 seuran jäsentä.

Kotisivuja on Jouni Ahtiainen ansiokkaasti hoitanut ja päivittänyt.

Hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksen lisäksi 3 kokousta. Lisäksi asioita on käsitelty puhelimen ja sähköpostin avulla. Sukuseuran nettisivujen yhteydessä on hallitus käyttänyt omia keskustelusivujaan.

Edustustoimia

Metsäpirttijärjestöt-toimikunta. Sukuseuran edustajat ovat käyneet kokouksissa mahdollisuuksiensa mukaan. Joko yksi edustaja tai useampia on osallistunut kokouksiin.

Karjalaiset kesäjuhlat Haminassa 16.-18.6.2006. Osallistui 1 hallituksen jäsen.

Seuran jäsenistö

152 jäsentä. Poisnukkuneita yksi.

Piirakkapäivän yhteydessä seuraan liittyi 7 uutta jäsentä ja muuten vuoden aikana kaksi aikuista ja yksi uusi nuorisojäsen.

21.5.2006

Sukuseuran hallitus