Toimintakertomus 2007 – 2008

Vuosikokous

Vuoden 2007 vuosikokous pidettiin Vehmaan Rautilassa 22.-23.09.2007. Lauantaina läsnä oli 33 osallistujaa. Paikalla oli ilahduttavasti myös suvun lapsia ja nuoria.
Nuorison edustaja Helena Ahtiainen esitti yksinlaulua. Raija Herrala-Nurmi järjesti leikkimielisen vanhojen esineiden ja sanojen tunnistuskilpailun eri perhekuntien kesken.
Pentti Ahtiainen esitelmöi havainnollisesti metsäpirttiläisten siirtolaisten asettumisesta uudenkaupungin Sundholman alueelle.
Graafikko Juhani Vikainen esitteli isänsä kuvanveistäjä Jussi Vikaisen töitä.
Illanvietto päättyi lettujen ja makkaran paistoon sekä saunomiseen.

Sunnuntaina 23.09. osallistuttiin jumalanpalvelukseen Vehmaan kirkossa ja laskettiin kukkavihko Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille. Lisäksi saimme tutustua Vehmaan kirkon historiaan.

Vuosikokouksessa oli läsnä 25 seuran jäsentä. Vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden jäsenten Aino Alppirannan ja Heikki Ahtiaisen muistoksi. Harri Laine muisteli kunniajäsen Heikki Ahtiaista ja hänen työtään sukuseuran perustajan, sukututkimustyön tekijänä sekä ensimmäisenä puheenjohtajana.

Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Markku Saarinen ja Liisahelena Ståhle. Kumpikaan ei halunnut jatkaa hallituksessa. Heidän tilalleen kolmivuotiskaudelle valittiin Markku Laaksonen ja Markku Lemmetti.
Seuran puheenjohtajaksi valittiin Harri Laine.
Tilintarkastajiksi valittiinKari Ahtiainen ja Raimo Ahtiainen, varalle Risto Ahtiainen ja Tarmo Ahtiainen.
Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa valittiin sihteeriksi Katariina Ahtiainen, rahastonhoitajaksi Matti Ahtiainen Nokialta ja varapuheenjohtajaksi Raija Herrala-Nurmi.

Toimintaa

Hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksen lisäksi kolme kokousta.

Jäsenlehti postitettiin 7. kerran talvella 2008. Lehteä lähetettiin 149 kpl Suomeen, 1 kpl Ruotsiin.

Kotiseutumatkat

Seuran omaa kotiseutumatkaa ei järjestetty, Useat seuran jäsenet olivat mukana muiden yhteisöjen järjestämillä matkoilla Karjalaan.

Sukukirjatoimikuntaan kuuluivat Ilmi Pesonen, Pentti Ahtiainen, Niilo Kiiski, Raija Herrala-Nurmi, Markku Lemmetti ja Harri Laine. Toimikunta on tehnut sukutietojen tarkistusta ja virheiden korjaamista. 5 sukupolvea on tarkistettu.

Ruokaperinnepäivä järjestettiin Turussa 5.4.2008. Kalaruokia, piirakoita ja muita leivonnaisia valmisti 20 henkilöä.

Edustustoimia

Metsäpirttijärjestöt-toimikunta. Sukuseuran hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin mahdollisuuksiensa mukaan.

Karjalaiset kesäjuhlat Tampereella 13.-15.6.2008. Osallistui 3 henkilöä.

Seuran jäsenistö

169 jäsentä. Poisnukkuneita 3.
Uusia jäseniä liittyi 14.