Vuoden 2016 vuosikokous Turussa

Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuran vuosikokous pidettiin yksipäiväisenä 4.9.2016 Merikeskus Forum Marinumissa Turussa. Läsnä oli 58 henkilöä, joista 40 sukuseuran jäseniä. Ennen ja jälkeen kokousta kokousvierailla oli mahdollisuus tutustua merimuseoon. Kokouspäivänä sää oli kesäisen aurinkoinen.
Joutsen
Suomen Joutsen
Pienoismallit
Pienoismallipurjelaivoja
Taulut
Purjelaivatauluja
Kokouspaikkamme Forum Marinum sijaitsee Turussa Aurajoen varrella Turun sataman tuntumassa. Se on merenkulunvaltakunnallinen erikoismuseo ja meripuolustuksen museo sekä toiminnallinen merikeskus. Museo syntyi vuonna 1977 perustetun Turun merenkulkumuseon ja vuonna 1936 perustetun Åbo Akademin Merihistoriallisen museon yhdisty-essä. Se avattiin vuonna 1999. Forum Marinumin tiloissa toimii edelleen Åbo Akademin merihistorian laitos.
Forum Marinumissa on useita näyttelyitä sekä näyttelyrakennuksissa että museolaivoilla. Uusittu päänäyttely avattiin yleisölle 13.5.2016. Näyttelyn laajimpia teemakokonaisuuksia ovat Merivoimien historia sekä Lounais-Suomen alueen kauppamerenkulku. Muita teemoja ovat merellisten viranomaisten toiminta, ammattimainen merikalastus sekä talonpoikais-purjehdus ja saariston kulttuuri. Merikalastusta käsittelevässä osuudessa esitellään myös vapaa-ajan kalastuksen historiaa, mikä laajasta harrastajakunnasta huolimatta on tähän asti puuttunut suomalaisen museokentän tarjonnasta. Toinen merkittävä uudistus koskee Merivoimien näyttelyosiota. Lähtökohtana oli laajentaa vanhan näyttelyn laivastohistoria koko merivoimien historian esittämiseksi yhtenä kokonaisuutena, mukaan lukien rannikko-tykistö ja rannikkojalkaväki.
Museolaivoja on pitkälti toistakymmentä. Niistä tunnetuimmat ovat parkki Sigyn sekä fregatti Suomen Joutsen. Sigyn on Suomen ensimmäinen museolaiva, ja yksi turkulaisen Aurajokimaiseman symboleista. Vuonna 1887 ensimmäisen kerran Göteborgissa vesille laskettu Sigyn on nykyään ainutlaatuinen alus myös kansainvälisin mittapuin arvioituna. Vastaavaa saman aikakauden puista kauppa-alusta ei ole säilynyt missään muualla maailmassa.
Pum
Sotakalustoa
Keula
Keulakuva
Sota
Laivasto
mallit
Pienoislaivoja
Pää
Patsas
Pienoismalli
Purjeet
Suomen Joutsen on kolmimastoinen teräsrunkoinen täystakiloitu purjelaiva; fregatti. Se rakennettiin vuonna 1902 Saint-Nazairessa Ranskassa. Alus oli aluksi rahtiliikenteessä Atlantilla ja Tyynellämerellä, kunnes Suomen valtio osti sen vuonna 1930 laivaston koululaivaksi. Suomen Joutsen toimi talvi- ja jatkosodan aikana sukellusveneiden ja moottori-torpedoveneiden emälaivana ja osallistui sotien jälkeen miinanraivaukseen tukialuksena. Aluksen mastot oli riisuttu sotavuosiksi, ja sitä liikuteltiin hinaajalla.
Pallo
Kartta
Rysa
Kalastustarpeet
Vuosina 1949 - 1955 Suomen Joutsenella tehtiin Itämerellä pienehköjä edustus- ja koulu-tuspurjehduksia. Alus oli menossa käyttönsä jälkeen romuttamolle, mutta Niilo Välläri vaati valtiolta loppusijoituspaikkaa, ja laiva sijoitettiin Turkuun. Vuodesta 1956 Suomen Joutsen toimi merimiesammattikouluna Turussa kiinnitettynä Aurajoen rantaan lähelle Martin siltaa. Vuonna 1991 se siirtyi Turun kaupungin omistukseen museolaivaksi, ja se siirrettiin vuonna 2002 nykyiselle paikalleen Forum Marinum -museon yhteyteen lähemmäksi Aura-joen suuta. Suomen Joutsen on olennainen osa Aurajoen maisemaa.
Ennen varsinaisen vuosikokouksen alkua ohjelmassa oli ruokailu. Valitettavasti Forum Marinumin varsinainen ravintola oli remontoitavana. Omaleimaisen ravintolan erikoisuutena on ravintolatilaan sisälle sijoitettu kirjailija Göran Schildtin Daphne-purjevene, jota emme nyt päässeet näkemään ravintolamiljöössä. Sukuseuramme puheenjohtaja Jouni Ahtiainen viihdytti ja viritti musisoinnillaan kokousväkeä kokoustunnelmiin. Harri Laine kertoi olleensa yhteydessä Kari Ahtiaiseen, jonka sukujuuret ovat lähinnä nykyisen Mäntyharjun alueelta. Kari ilmaisi viime vuoden sukukokouksen yhteydessä kiinnostuksensa mahdollisesta yhtenevistä sukujuurista Metsäpirtin Ahtiaisten kanssa. Dna-tutkimuksen avulla tämä voitaitaneen mahdollisesti todentaa. Vielä ei Metsäpirtin Ahtiaisista ollut löytynyt sopivaa/halukasta dna-verrokkia.
Ruokaa
Kokousväeä
Ruokaa
Kokousväeä
Ruokaa
Kokousväeä
Tralalaa
Tralallallaa
Kokous
Kokous
Varsinaisessa vuosikokouksessa Hyväksyttiin tilinpäätös. ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus. Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja rahastonhoitaja tulo- ja menoarvion 2016-2017. Tulo- ja menoarvioon tulee pieniä täsmennyksiä vuosikokouksen päätösten pohjalta. Hallitus esitti, että tulevalla toimikaudella ei perittäisi jäsenmaksua. Jos jäsen haluaa seuramme kautta kuulua Karjalan Liittoon, hän maksaa lisäksi kauttamme Karjalan Liiton vuotuisen jäsenmaksun. Hallituksen esitys hyväksyttiin.
Sukuseuran hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat Jaakko Ahtiainen ja Päivi Laaksonen. Harri Laine ja Eija Herrala valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Jouni Ahtiainen jatkaa sukuseuramme puheenjohtajana. Raija Herrala-Nurmi ja Harri Siltanen valittiin toiminnantarkastajiksi. Heille sijaisiksi valittiin Markku Saarinen ja Matti Ahtiainen Nokialta.
Sukuseuran seuraava vuosikokous päätettiin pitää kaksipäiväisenä Hämeenlinnan seudulla syyskuun alussa 2017. Päätettiin, että keväällä 2017 järjestetään toimintapäivä (ruoka-perinteet, piirakat). Markku Saarinen totesi, että Karjalaisia kesäjuhlia vietetään Jyväskylässä 16.-18.6.2017. Hän toivoi sukuseuran jäseniä osallistumaan juhliin ja niissä järjestettävään juhlakulkueeseen. Todettiin, että sukukirjaa on edelleen saatavissa. Kirjaa markkinoidaan erilaisten tilaisuuksien yhteydessä. Sukukirjan tietoja päivitetään. Muuttuneet tiedot ilmoitetaan ensisijaisesti sukuseuran kotisivuilta löytyvällä muutosilmoituskaavakkeella. Aineistoa täydennetään ja aineiston keräystä ja käsittelyä jatketaan. Todettiin, että sukuseuramme jäsenmäärä on pysynyt noin kahdessa sadassa.

teksti: Markku Laaksonen
kuvat: Severi Iivanainen & Emilia Laaksonen sekä Oili & Leevi Tuokko
viiva