Vuosikokous 15.9.2013
Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura r.y.
Uusikaupunki, hotelli Aquarius klo 15 alkaen.

1. Kokouksen avaus. Sukuseuran puheenjohtaja Harri Laine avasi kokouksen. Vietettiin hiljainen hetki kahden edesmenneen sukuseuran jäsenen muistoksi.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Laine. Markku Saarinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi niissä kohdissa missä vaaditaan hallituksen ulkopuolista henkilöä puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Katariina Ahtiainen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Tarja Ahtiainen ja Matti Ahtiainen.
3. Esityslista hyväksyttiin. (liitteenä).
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi neljä viikkoa ennen vuosikokousta ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 60 henkilöä. (kokouskutsu ja osallistujalista liitteenä).
5. Päättyneen tilikauden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös. Tässä kohdassa samoin kuin seuraavassa puheenjohtajana toimi Markku Saarinen. Toimintakertomus luettiin. Toimintakertomus hyväksyttiin. Rahastonhoitaja Matti Ahtiainen esitteli tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon. (tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto liitteenä).
6. Vastuuvapauden myöntäminen tilikauden aikana toimineelle hallitukselle ja toimihenkilöille sekä muut toimenpiteet, joihin edellisen toimintakauden hallinto ja tilit antavat aihetta. Hyväksyttiin tilinpäätös. Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.
7. Jäsenmaksuasiat. Hallitus esittää jäsenmaksuksi 10 euroa. Jos jäsen haluaa seuramme kautta kuulua Karjalan Liittoon, hän maksaa lisäksi meidän kauttamme Karjalan Liiton vuotuisen jäsenmaksun. Markku Saarinen Tarmo Ahtiaisen kannattamana esitti jäsenmaksuksi 15 euroa. Äänestyksessä hallituksen esitys sai 24 ääntä, Markku Saarisen esitys sai 13 ääntä. Päätettiin säilyttää jäsenmaksu 10 eurona.
8. Kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. Sukuseuran matkaa Metsäpirttiin suunnitellaan, jos löytyy tarpeeksi kiinnostuneita. Seuraavan vuosikokouksen yhteyteen suunnitellaan toimintapäivää. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. Puheenjohtaja esitteli tulo- ja menoarvion. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.(liitteenä)
9. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Erovuoroiset jäsenet ovat Markku Laaksonen ja Markku Lemmetti. Molemmat ovat toimineet kaksi kolmivuotiskautta, joten heitä ei voi valita jatkamaan hallituksessa. Ehdotettiin uusiksi hallituksen jäseniksi Päivi Laaksosta ja Jaakko Ahtiaista. Muita ehdokkaita ei esitetty. Ehdotusta kannatettiin. Päivi Laaksonen ja Jaakko Ahtiainen valittiin hallitukseen kolmivuotiskaudeksi.
10. Puheenjohtajan valinta. Harri Laine valittiin seuran puheenjohtajaksi.
11. Toiminnantarkastajien ja sijaisten valinta. Valittiin Kari Ahtiainen ja Raimo Ahtiainen toiminnantarkastajiksi. Heille sijaisiksi valittiin Tarmo Ahtiainen ja Risto Ahtiainen.
12. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

Vakuudeksi

Harri Laine
puheenjohtaja
Katariina Ahtiainen
sihteeri