Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura ry.

Toimintasuunnitelma 2022-2023

Toimintasuunnitelma on tehty vuosikokousten 2022-2023 väliselle ajalle

Tiedotus

Sukuseuran tiedotus hoidetaan ensisijaisesti postitse ja/tai sähköpostitse lähetettävien jäsentiedotteiden avulla noin kaksi kertaa vuodessa tai tarpeen tullen. Sähköpostitse tapahtuvaa tiedotusta on tarkoitus lisätä. Lisäksi ajankohtaiseen tiedotukseen käytetään seuran seuran nettisivuja (www.sukuni.fi/ahtiainen) sekä Facebook-sivua (www.facebook.com/groups/ahtiaiset). Seuran Facebook-sivuilla on mahdollista käydä ajankohtaista keskustelua karjalaisten aiheiden parissa. Facebook-ryhmään voivat liittyä kaikki halukkaat riippumatta siitä onko sukuseuran jäsen vai ei.

Seuran jäsenlehdessä julkaistaan kirjoituksia sukuun liittyvistä tapahtumista, henkilöistä, paikoista, tarinoista, esineistä. Julkaistavaksi kaivataan esimerkiksi muistelmia, henkilöhistorioita ja kuvaksia suvussa säilyneistä ’aarteista’. Jos mielessäsi on jotain, vaikkapa vain aihe-ehdotus, ota yhteyttä lehden vastaavaan päätoimittajaan. Jäsenlehti ilmestyy jälleen keväällä 2023.

Karjalanlaisten sukuyhteisäöjen liitto

Sukuseura jatkaa edelleen Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton jäsenyhdistyksenä ja osallistuu Liiton toimintaan.

Sukututkimus

Sukututkimusta ja sen tulosten esittämistä on tarkoitus edistää. Kohteena olisivat erityisesti - äitilinjat - yhteydet Inkerinmaalle - yhteydet muihin sukuihin sukukirjaa laajemmin - tapahtumat, joissa suvun jäsenet ovat olleet osallisina - esipolvet

Toimintapäivä

Marras-joulukuussa 2022 järjestetään puurojuhla. Toukokuussa 2023 järjestetään harrasteisiin liittyvä retki-/toimintapäivä.