Metsäpirtin Ahtiaisten Sukuseura ry:n virallinen vuosikokous

Aika 21.9.2003
Paikka Hotelli Aquarius, Uusikaupunki
Osallistujat Ahtiainen Risto, Ahtiainen Seija, Ahtiainen Heikki, Ahtiainen Asko, Ahtiainen Kaisa, Ahtiainen Jouni, Ahtiainen Anne, Ahtiainen Tarmo, Ahtiainen Vesa, Ahtiainen Helena, Ahtiainen Pentti, Ahtiainen Raimo, Reinikainen P-Riitta, Alistalo Kaisa, Alistalo Matti, Heinonen Maria, Herrala Kaija, Herrala Raija, Hämäläinen Viljo, Hämäläinen Rauha, Hägn Anja, Hämäläinen Pauli, Hämäläinen Raija, Kaipanen Pirkko, Laine Anna-Maria, Laine Hilkka, Laine Harri, Laine Riitta, Lemmetti Toini, Lemmetti Aili, Lemmetti Markku, Mäkinen Aino, Mäkinen Heikki, Pasuri Marja-Liisa, Pasuri Markku, Pasuri Joonas, Pasuri Roope, Peltola Raili, Pentti Aino, Pentti Mikko, Pesonen Ilmi, Repo Veikko, Repo Ritva, Saarinen Kerttu, Saarinen Markku, Saarinen Kirsti, Ståhle Liisahelena, Urpanen Elvi, Vilen Marianna, Virtanen Anneli

1. Sukuseuran esimies Markku Saarinen avasi kokouksen klo 12.15 todeten avaussanoissa 10 vuotta sitten sukuseuran ensimmäisen kokouksen pidetyn samaisessa salissa.

Pidettiin hiljainen hetki sukuseuran edesmenneiden jäsenten Kauko Ahtiaisen ja Hellin Kiisken muistoksi.

2. Markku Saarinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Jouni Ahtiainen valittiin kokouksen sihteeriksi. Raili Peltola ja Tarmo Ahtiainen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.
3. Puheenjohtaja ilmoitti esityslistaan tulevista muutoksista, jotka olivat kohdassa 11 valittiin Metsäpirttiseura ry:n Metsäpirttijärjestöt -toimikuntaan 2 sukuseuran edustajaa sekä kohdaksi 13 tuleva Karjalan Liiton mitalien jako. Kohta 13 muuttui 14:ksi ja kohta 14 muuttui 15:ksi.

Esityslista hyväksyttiin näillä muutoksilla.

4. Todettiin kokouskutsut lähetetyn jäsenille 24.6, Helsingin Sanomissa kokouskutsu oli 17.8 ja Karjala -lehdessä 21.8, minkä ilmoituksen puheenjohtaja Markku Saarinen luki kokousväelle.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

5. Sihteeri Jouni Ahtiainen luki vuoden 2002 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.
6. Rahastonhoitaja Jouni Ahtiainen luki tilintarkastajien lausunnon vuoden 2002 tileistä. Vahvistettiin vuoden 2002 tilit.
7. Markku Lemmetin toimiessa puheenjohtajana päätettiin myöntää hallitukselle vastuuvapaus.
8. Sihteeri luki vuoden 2004 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaan haluttiin lisättäväksi kohta standaarin luovuttamisesta Karjalan Liitolle liittokokouksessa.

Sukukirjan valmistumisaikataulusta käytiin vilkasta keskustelua. Sukukirjatoimikunta lupasi kuitenkin tehdä parhaansa.

Toimitasuunnitelma hyväksyttiin edellisen lisäyksen jälkeen.

Sihteeri luki talousarvion vuodelle 2004, joka hyväksyttiin.

9. Päätettiin nostaa hallituksen jäsenmäärä 8 henkilöön.
10. Hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat Ilmi Pesonen, Elvi Lohilahti ja Maria Heinonen. Ilmi Pesonen ja Maria Heinonen kieltäytyivät jatkamasta seuraavassa hallituksessa. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Harri Laine Helsingistä, Katariina Ahtiainen Tampereelta, Markku Lemmetti Hietamäestä ja Raija Herrala Uudestakaupungista.
11. Valittiin seuran tilintarkastajiksi Kari Ahtiainen Mietoisista ja Raimo Ahtiainen Laitilasta. Varatilintarkastajiksi valittiin Risto Ahtiainen Kauhajoelta ja Harri Siltanen Kauhajoelta.

Metsäpirttiseura ry:n Metsäpirttijärjestöt -toimikuntaan valittiin ensisijaisiksi edustajiksi seuran esimies ja sihteeri. Hallitus valitsee keskuudestaan varahenkilöt, mikäli nämä ovat estyneet.

12. Hallitus ehdotti jäsenmaksuluokkiin lisättäväksi uuden ryhmän, ns. puolisojäsenen, jonka jäsenmaksu olisi ollut varsinaista jäsentä pienempi. Kokous päätti pitää jäsenmaksun vuonna 2004 kaikille samana 10 eurona.
13. Ilmi Pesonen jakoi Karjalan Liiton hopeisen kunniamerkin sukuseuran perustajajäsenelle Heikki Ahtiaiselle sekä Karjalan Liiton pronssisen kunniamerkin sukuseuran pitkäaikaiselle aktiiville Liisahelena Ståhlelle.
14. Sukustandaaritoimikunnan vetäjä Viljo Hämäläinen esitteli sukuseuran uuden standaarin kertomalla logona olevasta Soima -veneestä. Esittelyn jälkeen kaiverretulla laatalla varustettu standaari luovutettiin pääsuunnittelijalle Viljo Hämäläiselle, sukuseuran perustajalle Heikki Ahtiaiselle ja pitkäaikaiselle aktiiville Liisahelena Ståhlelle.

Päätettiin, että hallitus selvittää tulevan kesän kotiseutumatkaa Metsäpirttiin. Metsäpirtin pitäjäpäivät pidetään heinäkuussa Metsäpirtissä. Kotiseutumatka voitaneen ajoittaa tähän yhteyteen.

Päätettiin hallituksen järjestävän sukututkimuspäivän sukukirjan vauhdittamiseksi tammi-heinäkuussa.

Vuoden 2004 vuosikokouspaikaksi ehdotettiin Siikaniemen kurssikeskusta Hollolassa. Kokousajankohdaksi valittiin lähellä perustamispäivää oleva sunnuntai. Ehdotus sai kannatusta. Hallitus selvittää paikan soveltuvuutta tarkemmin.

Päätettiin jäsenmaksun maksamatta jättäneiden jäsenten erottamismenettelystä seuraavaa: Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahden vuoden ajan, lähetetään karhukirje ja jos tämänkään jälkeen ei jäsenmaksua suoriteta, jäsen poistetaan jäsenlistalta.

Pyydettiin jäsenistöä ilmoittamaan lähisuvussaan tapahtuneista sukuseuran jäsenien poisnukkumisista jäsenrekisterin tietojen pitämiseksi ajantasalla.

Keskusteltiin jäsenten tasavuosikymmenmerkkipäivien muistamisesta. Aiemmassa yhteydessä on jo tehty päätös jäsenten muistamisesta. Samalla kuitenkin muistutettiin jäsentietojen puutteellisuuksista jäsenten syntymäaikojen osalta.

Sukulaisuussuhteesta ja äänioikeudesta päätettiin seuraavaa: sukuun naitu puoliso on täysimääräisesti oikeutettu sukuseuran jäsen ja siis Ahtiaisten sukuun kuuluva myös leskenä.

Ilmi Pesonen esitteli Helsingin Metsäpirttiseuran toimintaa.

Sukukirjan materiaaliksi sukukirjatoimikunnan edustajat Ilmi Pesonen ja Pentti Ahtiainen pyysivät valokuvia Metsäpirtistä ja tietoja nykypolvista, joita ei vielä arkistoista löydy sekä tarinoita ja muistoja henkilöiltä, joilla on muistoja Metsäpirtistä ennen sotaa. Sukututkija Kalevi Hyytiä on lupautunut auttamaan sukututkimuksessa.

Vuoden 2002 vuosikokouksessa nuorisotoimintaa järjestämään valittu Jouni Ahtiainen pyysi lisätarkennusta tehtävän määritelmään. Mitä tarkoitetaan nuorisolla, ketkä ovat tarkoitettu kohderyhmä, jne? Keskustelua syntyi vähäisessä määrin, mutta asia jäi edelleen avoimeksi.

Ilmi Pesonen muistutti Mietoisissa sijaitsevasta Metsäpirttiarkistosta, jonka yhteyshenkilöitä Kari Ahtiainen ja Markku Lemmetti ovat. Ilmi muistutti, että jos jollain on vanhoja Metsäpirttiin liittyviä esineitä, voi niitä lahjoittaa ko. arkistoon.

15. Puheenjohtaja piti loppupuheenvuoron ja päätti kokouksen klo 14.23

Pöytäkirjan vakuudeksi

Markku Saarinen Jouni Ahtiainen
Puheenjohtaja

Sihteeri

Tarmo Ahtiainen Raili Peltola
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja