METSÄPIRTIN AHTIAISTEN SUKUSEURA RY.

Pöytäkirja sukuseuran vuosikokouksesta, joka pidettiin 30.08.97 klo 13.00
alkaen Kauhajoella, monitoimikeskus Asuulin tiloissa.

Läsnäolijat: Lauri Ahtiainen, Pentti Ahtiainen, Liisahelena Ståhle, Tarmo Ahtiainen, Risto Ahtiainen, Raimo Ahtiainen, Ilmi Pesonen, Väinö Ahtiainen, Raili Peltola, Seija Ahtiainen, Ritva Kivelä, Maria Heinonen, Pirkko Kaipanen, Markku Saarinen, Vilho ja Eila Ahtiainen, Aune Vanninen, Hilkka ja Pentti Tuominen, Aino ja Viljo Alppiranta, Terttu Hyvärinen, Lahja Ahtiainen, Alina Ahtiainen, Riitta ja Harri Siltanen, Risto ja Ritva Ahtiainen, Kauko Ahtiainen, Kari Ahtiainen, Matti Ahtiainen, Teemu Ahtiainen, Väinö Ahtiainen, Laina Erkkonen, Helvi Gråsten, Eeva-Liisa Peltonen, Anneli Virtanen ja Martti Peltonen.

1. Sukuseuran puheenjohtaja Lauri Ahtiainen avasi kokouksen klo 13.00.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vilho Ahtiainen.
3. Kokouksen sihteeriksi valittiin Liisahelena Ståhle ja pöytäkirjantarkastajiksi Tarmo Ahtiainen ja Markku Saarinen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina mahdollisissa äänestyksissä.
4. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
6. Sihteeri luki puheenjohtajan laatiman toimintakertomuksen, mikä hyväksyttiin.
7. Puheenjohtaja lukee tilintarkastajien lausunnon ja esittelee edellisen vuoden tilejä, hallitukselle myönnetään tili- ja vastuuvapaus.
8. Sihteeri lukee puheenjohtajan laatiman toimintasuunnitelman. Tulevana vuonna pyritään aktiivisesti lisäämään jäsenmäärää. Toimintasuunnitelma hyväksytään.
9. Rahastonhoitaja esittelee tulevan vuoden talousarvion, mikä hyväksytään.

Keskustellaan hetki varojenhankintamahdollisuuksista esim. arpajaisten avulla.

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Liisahelena Ståhle ja Risto Ahtiainen.

Liisahelena Ståhle valitaan uudelleen ja Risto Ahtiaisen tilalle valitaan Raili Peltola.

Pentti Ahtiainen pyytää eroa hallituksesta työkiireiden takia, ja hänen tilalleen valitaan varajäsenistä Ilmi Pesonen. Varajäseniksi hallitukselle valitaan Maria Heinonen Ilmi Pesosen tilalle ja Risto Ahtiainen Kari Heikinp. Ahtiaisen tilalle.

11. Tilintarkastajiksi valitaan Kari Ahtiainen ja Markku Saarinen sekä varalle Pentti Ahtiainen ja Harri Siltanen.
12. Jäsenmaksun suuruudeksi päätetään entinen 50 mk.
13. Seuran puheenjohtaja Lauri Ahtiainen ehdotti, että kokous kutsuisi Heikki Ahtiaisen kunniajäseneksi huomionosoituksena hänen seuran perustamiseksi tekemästään suuresta työstä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pentti Ahtiainen selvitteli sukututkimuksen etenemistä ja pyysi aktiivista osallistumista puuttuvien tietojen keruuseen. Työ jatkuu yhdessä Kari Heikinp. Ahtiaisen, Heikki Ahtiaisen ja Ilmi Pesosen kanssa.

Ilmi Pesonen ehdotti, että ensi kesäksi suunniteltu Metsäpirtin matka järjestettäisiin kesäkuun alussa, mahdollisesti 7.6. Läsnäolijoista huomattava määrä oli halukas lähtemään mukaan.

14. Koska muita asioita ei ilmennyt, päätti puheenjohtaja Vilho Ahtiainen kokouksen klo 14.30.

Vakuudeksi:

Liisahelena Ståhle Vilho Ahtiainen
sihteeri

puheenjohtaja

Tarmo Ahtiainen Markku Saarinen
pöytäkirjantarkastajat