METSÄPIRTIN AHTIAISTEN SUKUSEURA RY.

Pöytäkirja sukuseuran vuosikokouksesta, joka pidettiin
13.06.98 klo 17.00 alkaen Kiviniemessä.

Läsnäolijat: Emma Valosaari, Aune Vanninen, Laina Erkkonen, Väinö Ahtiainen, Heikki Ahtiainen, Markku Ahtiainen, Arvi ja Kirsti Ahtiainen, Lauri Ahtiainen, Raili Peltola, Saara Ahtiainen, Petri ja Tarmo Ahtiainen, Ilmi Pesonen, Tony ja Harri Siltanen, Eila Tolvanen, Vilho Ahtiainen ja Liisahelena Ståhle.

1. Sukuseuran puheenjohtaja Ilmi Pesonen avasi kokouksen klo 17.00.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vilho Ahtiainen.
3. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
5. Valittiin kokouksen sihteeriksi Liisahelena Ståhle.
6. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Arvi ja Kirsti Ahtiainen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina mahdollisissa äänestyksissä.
7. Ilmi Pesonen luki laatimansa toimintakertomuksen, mikä hyväksyttiin.
8. Rahastonhoitaja Liisahelena Ståhle esitteli tilit ja luki tilintarkastajien lausunnon.

Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus ja tilit vahvistettiin.

9. Ilmi Pesonen luki toimintasuunnitelman ja siihen liittyen selvitti talousarviota.

Keskusteltiin yhdistyksen jäsenmäärän kasvusta ja mahdollisuuksista sen edelleen lisäämiseen.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

10. Hallituksen erovuoroiset jäsenet Tarmo Ahtiainen, Lauri Ahtiainen ja Raimo Ahtiainen valittiin uudelleen kolmivuotiskaudeksi.
11. Tilintarkastajina jatkavat Kari Ahtiainen ja Markku Saarinen, varalla Pentti Ahtiainen ja Harri Siltanen.
12. Vuoden 1999 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin keskustelun jälkeen entinen 50 mk.

Jäsenmaksulomakkeisiin lisätään mahdollisuus lahjoitukseen seuran tilille.

13. Puheenjohtaja Vilho Ahtiainen päätti kokouksen klo 19.25.

Vakuudeksi:

Liisahelena Ståhle Vilho Ahtiainen
sihteeri

puheenjohtaja

Arvi Ahtiainen Kirsti Ahtiainen
pöytäkirjantarkastajat