Sukuseuran historiaa lyhyesti

Vääksyläinen Heikki Ahtiainen (s. 1921) tutki sukujuuriaan päätyen kantaisään Lauri Ahtiaiseen Sakkolasta. Heikki päätti koota Laurin jälkeläisistä koostuvan suvun jäseniä kokoon. Niin syntyi ajatus Metsäpirtin Ahtiaisten Sukuseurasta.