Vuosikokous 2008
Ylöjärvellä Torpan kurssikeskuksessa.14.09. 2008 klo 13-
Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura ry

1. Kokouksen avaus

Sukuseuran puheenjohtaja Harri Laine avasi kokouksen. Vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden jäsenten Laina Erkkosen, Esa Ahtiaisen ja Lauri Ahtiaisen muistoksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Laine, Tarmo Ahtiainen valittiin puheenjohtajaksi niissä kokouksen kohdissa missä vaaditaan hallituksen ulkopuolista jäsentä puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Katariina Ahtiainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Laine ja Markku Saarinen.

3. Esityslista hyväksyttiin. (Liitteenä).
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 15 henkilöä. (Kokouskutsu ja osallistujalista liitteenä)

5. Vuoden 2007 toimintakertomus, tilit, ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

Toimintakertomus luettiin ja hyväksyttiin. Lisäyksenä toimintakertomukseen: sukukirjatoimikunta kokoontui 4 kertaa kuluneena toimikautena. (Toimintakertomus liitteenä). Rahastonhoitaja Matti Ahtiainen (Nokialta) esitteli tilinpäätöksen ajalta 1.6.2007-31.5.2008 ja luki tilintarkastajien lausunnon.

6. Vastuuvapauden myöntäminen tilikauden (2007-2008) aikana toimineelle hallitukselle ja toimihenkilöille sekä muut toimenpiteet, joihin edellisen toimintavuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.

Tässä kohdassa pyydettiin puheenjohtajaksi Tarmo Ahtiainen. Hyväksyttiin tilinpäätös. Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus. (Tilinpäätös liitteenä).

7. Jäsenmaksuasiat.

Hallitus ehdotti jäsenmaksuksi edelleen 10 euroa. Lisäksi jäsen maksaa 5 euroa, jos haluaa kuulua Karjalan Liittoon yhdistyksemme kautta. Edellä mainittu 5 euroa tilitetään kauttamme Karjalan Liitolle. Esitys hyväksyttiin.

8. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

Hallitus esittää järjestettäväksi taitopäivää. Tilaisuudessa esitellään erilaisia käsityötaitoja, ruoanlaittoa sekä luovaa ilmaisua. Päätettiin järjestää yksipäiväinen tilaisuus keväällä 2009 Vehmaan Rautilassa.
Vuosikokouspaikasta keskusteltiin, samoin järjestetäänkö vuosikokous yksi- vai kaksipäiväisenä. Hallitus päättää asiasta myöhemmin syksyllä.
Karjalaisten kesäjuhlat Kuopiossa 2009: pyritään osallistumaan. Jatketaan Karjalan Liiton ja Karjalaisten sukuyhteisöjen liiton jäsenenä.
Toimintasuunnitelman esittelyn jälkeen kokous keskusteli yhdistyksemme toiminnan kehittämisestä, erityisesti nuorien jäsenten kiinnostuksen herättämisestä.
Talousarvio: puheenjohtaja esitteli talousarvion. Keskusteltiin myytävistä tuotteista. Lasten paitojen hintoja ehdotettiin alennettaviksi. Ehdotettiin uusia myyntituotteita: postikortteja.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio (liitteenä).

9. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

Erovuoroiset jäsenet Katariina Ahtiainen, Matti Ahtiainen (Nokia) ja Matti Ahtiainen ((Vehmaa) ovat halukkaita jatkamaan. Heidät valittiin hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudelle.

10. Puheenjohtajan valinta.

Uusien sääntöjen mukaan vuosikokous valitsee hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan seuraavaksi vuodeksi. Valittiin Harri Laine hallituksen puheenjohtajaksi.

11. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta.

Tilintarkastajiksi valittiin Kari Ahtiainen ja Raimo Ahtiainen, varalle Risto Ahtiainen ja Tarmo Ahtiainen.

12. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.

Vakuudeksi

Harri Laine
puheenjohtaja
Katariina Ahtiainen
sihteeri

.
Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan tapahtumien kulkua

Riitta Laine Markku Saarinen