Toimintakertomus 2017-2018, Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura ry

Vuosikokous

Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuran vuosikokous pidettiin kaksipäiväisenä 9. -10. 9. 2017 Hotelli Petäys Resortissa Tyrvännössä. Läsnä oli yhteensä hieman alle 30 henkilöä, joista virallisessa vuosikokouksessa sunnuntaina 23 henkilöä.

Lauantaina tervetulokahvien jälkeen katseltiin metsäpirttiläisestä Helena Eevasta tehty dokumenttielokuva ”Rakkaus ja sota”. Elokuvan ohjaaja Erkki Seiro esitteli filmin ja vastasi yleisön kysymyksiin elokuvan jälkeen. Liisahelena Ståhle näytti dioja Peltosen sukuseuran kotiseutumatkalta Terijoelle, Raivolaaan ja Kronstadtiin. Matti Ahtiainen Vehmaalta näytti uusimpia kuvia sukumme kantaisän Lauri Ahtiaisen kotipaikalta.

Maittava illallinen nautittiin ravintolan kabinetissa.

Sunnuntaina aamiaisen jälkeen oli varsinainen vuosikokous. Hyväksyttiin toimintakertomus, tilit ja toimintasuunnitelma. Hyväksyttiin hallituksen esitys 10 euron jäsenmaksusta. Seuraava vuosikokous päätettiin pitää yksipäiväisenä Säkylän Pyhäjärven tienoilla. Toimintapäivä päätettiin pitää vuoden 2018 keväällä Leineperin ruukilla Ulvilassa. Erovuoroisten hallituksen jäsenten Markku Laaksonen, Markku Lemmetti ja Liisahelena Ståhle tilalle valittiin Johanna Ahtiainen ja Katariina Ahtiainen. Hallituksen jäsenten määrää vähennettiin yhdellä henkilöllä. Sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin Jouni Ahtiainen. Toiminnantarkastajiksi valittiin Raija Herrala-Nurmi ja Harri Siltanen. Heille sijaisiksi valittiin Markku Saarinen ja Matti Ahtiainen Nokialta.

Muut asiat. Jouni Ahtiainen esitti hänelle tulleen pyynnön sukuseuramme osallistumisesta vuoden 2019 Metsäpirttijuhlien järjestelyyn. Kokous suhtautui tiedusteluun myönteisesti. Raija Herrala-Nurmi toimii yhdyshenkilönä.

Toimintaa

Hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksen lisäksi yhden skype-kokouksen ja yhden varsinaisen kokouksen. Lisäksi on pidetty yhteyttä sähköpostitse. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi seuran varapuheenjohtajaksi Tarmo Ahtiaisen, rahastonhoitajaksi Harri Laineen ja sihteeriksi Katariina Ahtiaisen. Hallitus päätti jakaa jäsentensä kesken toimintavastuita. Jäsenlehti ilmestyi toukokuun alussa. Toimintapäivä pidettiin 26.5.2018 Leineperin ruukilla. Osallistujia oli 30 henkilöä. Tutustuttiin ruukin historiaan, osallistuttiin työnäytöksiin, pelattiin kyykkää ja nautittiin aurinkoisesta päivästä. Tilaisuus sai paljon kiitosta osallistujilta. Taipaleenjoen 200-vuotisjuhlaan/Metsäpirtti-juhlaan osallistui seuramme jäseniä. Seuran jäseniä osallistui myös muiden yhteisöjen järjestämille Karjalanmatkoille.

Harri Laine osallistui ”Kuulutko sukuuni” -päivään yhdessä Peltosten sukuseuran edustajien kanssa. Harri Laine toimii Karjalaisten sukuyhteisöjen liiton hallituksessa.

Seuran nettisivuilla on julkaistu ajankohtaisia tiedotteita. Nettisivuilta löytyy myös esim. sukuseuramme ja sukunimen historiaa, jäseneksi liittymisohjeet, luottamushenkilöiden yhteystiedot, uusimmat uutiset sekä myyntituotteet. Eri vuosien jäsenlehdet ovat luettavissa netissä. Sukuseurallamme on myös facebook-sivut. Tähän sukuseuran facebook-ryhmään liittymiseen tarvitaan sähköpostiosoite. Tiedottamiseen käytetään myös facebook-sivuja.

Jäsenistö

Seuran jäsenmäärä on pysytellyt 200 henkilön paikkeilla. Uusia jäseniä on kuluvana toimintakautena liittynyt kolme henkilöä, eronnut yksi henkilö. Poisnukkuneita on tiedossa kolme henkilöä.

Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuran hallitus