Toimintakertomus 2013-2014 Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura ry

Vuosikokous

Vuoden 2013 vuosikokous pidettiin kaksipäiväisenä 14.-15.9.2013 Uudessakaupungissa Hotelli Aquariuksen tiloissa. Lauantaina 14.9. oli läsnä 64 seuran jäsentä ja heidän läheisiään. Seuran puheenjohtaja Harri Laine esitteli sukukirjan tilannetta. Puheenjohtaja piti myös kiinnostavan esityksen Metsäpirtin Ahtiaisten vaiheista 1700-luvulta nykypäivään. Ilmi Pesonen esitteli Saaroisten kyläkirjaa. Nuoret suvun jäsenet Helena ja Ella-Maria Ahtiainen esittivät lauluohjelmaa. Sunnuntaina 15.9. osallistui bussilastillinen suvun jäseniä kiertoajelulle metsäpirttiläisten asuinsijoille. Karjalaan jääneiden muistomerkillä Lokalahdella oli seppeleenlasku. Seuran 20-vuotisjuhlassa esiintyi Annikki Saarinen säestäjänään Keijo Rantanen. Seuran 20-vuotishistoriikin esitti sihteeri. Paikalla olleet perustajajäsenet kukitettiin, samoin entiset paikalla olleet puheenjohtajat. Karjalan Liiton myöntämät ansiomerkit jaettiin seuraaville toimijoille: Markku Lemmetti ja Markku Saarinen saivat hopeisen ansiomerkin, Jouni Ahtiainen, Pentti Ahtiainen, Raija Herrala-Nurmi ja Harri Laine pronssisen ansiomerkin. Salli Rastas pakinoi karjalanmurteella omista lapsuusmuistoistaan sodan jaloissa. Harri Laine kertoi sukukirjan tilanteesta. Ennakkotilauksia alettiin kerätä.

Viralliseen vuosikokoukseen juhlan jälkeen osallistui 60 seuran jäsentä. Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Markku Laaksonen ja Markku Lemmetti. Molemmat olivat toimineet kaksi kolmivuotiskautta, joten heitä ei voinut valita jatkamaan hallituksessa. Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotettiin ja valittiin Päivi Laaksonen ja Jaakko Ahtiainen kumpikin kolmivuotiskaudeksi. Vuosikokous valitsi seuran puheenjohtajaksi Harri Laineen. Toiminnantarkastajiksi valittiin Kari Ahtiainen ja Raimo Ahtiainen. Heille sijaisiksi valittiin Tarmo Ahtiainen ja Risto Ahtiainen. Vuosikokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Raija Herrala-Nurmi, sihteeriksi Katariina Ahtiainen ja rahastonhoitajaksi Matti Ahtiainen Nokialta.

Toimintaa

Hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksen lisäksi kaksi kokousta. Lisäksi on pidetty yhteyttä sähköpostitse. Jäsenlehteä ei ilmestynyt, sillä toimijat keskittyivät sukukirjan valmiiksi saattamiseen. Seuran nettisivuilla on julkaistu ajankohtaisia tiedotteita liittyen sukukirjan tilanteeseen ja Karjalan kannakselle tehtäviin matkoihin. Nettisivuilta löytyy myös mm. sukuseuramme ja sukunimen historiaa, jäseneksi liittymisohjeet. luottamushenkilöiden yhteystiedot, uusimmat uutiset sekä myyntituotteet. Eri vuosien jäsenlehdet ovat luettavissa netissä. Sukuseurallamme on myös facebook-sivut. Tähän sukuseuran facebook-ryhmään liittymiseen tarvitaan sähköpostiosoite. Tiedottamiseen käytetään myös facebook-sivuja.

Kotiseutumatkat Seura ei kuluneena toimintakautena järjestänyt omaa matkaa. Seuramme jäseniä osallistui muiden metsäpirttiläisten matkoihin Kannakselle.

Sukukirjatoimikunta Toimikuntaan kuuluivat Ilmi Pesonen, Pentti Ahtiainen, Niilo Kiiski, Raija Herrala-Nurmi, Markku Lemmetti ja Harri Laine. Toimikunta kokoontui 3 kertaa. Sukukirjan tilanne on viimeistelyvaiheessa.

Seuran jäsenistö. 191 jäsentä. Uusia jäseniä 6 liittyi. Poisnukkuneita 3 henkilöä.

Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuran hallitus