Vuosikokous 4. -5.9. 2010
Kauhajoella Asuulin monitoimikeskuksessa Asuulintie 50.

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus. Sukuseuran puheenjohtaja Harri Laine avasi kokouksen. Vietettiin hiljainen hetki yhdistyksen poisnukkuneiden jäsenten Viljo Hämäläisen, Maire Salmen, Tarja Vesterisen sekä Heikki Ahtiaisen muistoksi.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Laine. Tarmo Ahtiainen valittiin puheenjohtajaksi niissä kohdissa, missä vaaditaan hallituksen ulkopuolista puheenjohtajaa. Sihteeriksi valittiin Katariina Ahtiainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Mari Heinonen ja Markku Saarinen.
3. Kokous todettiin laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 25 henkilöä. (kokouskutsu ja osallistujalista liitteenä). Hyväksyttiin esityslista (liitteenä).
4. Seuran toimintakauden 2008-2009 tilintarkastajien lausunto oli jäänyt valmistumatta edelliseen vuosikokoukseen. Nyt tilit ja lausunto esiteltiin. Puheenjohtajaksi vaihtui Tarmo Ahtiainen. Tilit ja tilintarkastajien lausunto hyväksyttiin. Tilinpäätös vahvistettiin. (liitteet)
5. Vastuuvapauden myöntäminen 2008-2009 aikana toimineille hallituksille ja toimihenkilöille. Tarmo Ahtiainen toimi puheenjohtajana tässä kohdassa. Vastuuvapaus myönnettiin.
6. Päättyneen kauden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistus. Toimintakertomus luettiin ja hyväksyttiin(liite). Seuran puheenjohtaja esitteli tilit sekä tilintarkastajien lausunnon. (liitteet). Puheenjohtajaksi vaihtui Tarmo Ahtiainen kun käsiteltiin tilinpäätöksen vahvistaminen. Tilinpäätös vahvistettiin. (tilinpäätös liitteenä)
7. Vastuuvapauden myöntäminen tilikauden aikana toimineille hallituksille ja toimihenkilöille. Tarmo Ahtiainen toimi puheenjohtajana tässä kohdassa. Vastuuvapaus myönnettiin.
8. Jäsenmaksun suuruus kuluvana toimikautena. Puheenjohtajaksi siirtyi Harri Laine. Hallituksen esitys on edelleen 10,00 euroa. Lisäksi jäsen maksaa Karjalan liiton jäsenmaksuna 7,00 euroa jos haluaa kuulua Karjalan liittoon yhdistyksemme kautta. Hyväksyttiin.
9. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman vahvistus sekä tulo- ja menoarvio. Hallitus esittää toimintasuunnitelmassa toimintapäivää kevälle 2011. Yksipäiväinen vuosikokous on syyskuun alussa 2011. Kokouspaikka jäi hallituksen myöhemmin päätettäväksi.
Sukukirjatoimikunta jatkaa kirjan valmistelua. Julkaistavan sukututkimusaineiston laajuudesta päätetään. Kirjan tekstiaineisto valitaan. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. (liitteenä). Puheenjohtaja esitteli tulo- ja menoarvion. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin (liitteenä).
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat Markku Laaksonen ja Markku Lemmetti. He olivat halukkaita jatkamaan eikä muita ehdokkaita ollut. Heidät valittiin kolmivuotiskaudelle.
11. Hallituksen jäsenten keskuudesta valitaan puhenejohtaja. Harri Laine valittiin puheenjohtajaksi.
12. Kahden (2) tilintarkastajan ja kahden (2) varatilintarkastajan valinta. Tilintarkastajiksi valittiin Kari Ahtiainen ja Raimo Ahtiainen, varalle Tarmo Ahtiainen ja Risto Ahtiainen.
13. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

Vakuudeksi

Harri Laine
puheenjohtaja
Katariina Ahtiainen
sihteeri