Toimintakertomus 2021-2022, Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura ry

Vuosikokous

Pidettiin 4.9.2021 Loimaalla Sarka-museolla. 29 osallistujaa. Samassa yhteydessä pidettiin myös pitämättä jäänyt edellisen kauden vuosikokous.
Tilaisuus aloitettiin yhteisellä lounaalla. Varsinainen kokous pidettiin Riihi-kokoustilassa.

Kokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat. Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös. Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle. Hyväksyttiin toimintasuunitelma. Hallituksen esitys 15 euron jäsenmaksuksi hyväksyttiin. Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Johanna Ahtiainen ja Katariina Ahtiainen. He olivat halukkaita jatkamaan toisen kolmivuotiskauden, jollei muita ehdokkaita ilmaannu. Ei ilmaantunut, joten heidät valittiin jatkamaan hallituksessa.

Toimintaa

Koronapandemian vuoksi ei ole ollut toimintaa vuosikokouksen lisäksi. Hallitus on pitänyt kaksi Teams-etäkokousta. Yhteyttä pidetty myös sähköpostitse. Sukuseuran lehti ilmestyi keväällä 2022.

Harri Laine toimii sukuseuran edustajana Karjalaisten sukuyhteisöjen liiton hallituksessa.

Tiedotus

Jäsenkirjeitä on lähetetty. Seuran nettisivuja on käytetty tiedottamiseen, myös seuran facebook-sivuilla on tiedotteita ja uutisia. Sähköpostiosoitteita on selvitetty, jotta tiedotus kulkisi nopeasti ja postikuluja voitaisiin säästää.

Jäsenistö

Jäsenmäärä on pysytellyt 200 henkilön paikkeilla. Poisnukkuneita tiedossa 3 henkilöä.

Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuran hallitus