Vuosikokous 06.09.2014
Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura r.y.
Loimaa Sarka-museo klo 13 alkaen

1. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Harri Laine avasi kokouksen. Vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden neljän jäsenen muistoksi.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta. Harri Laine valittiin puheenjohtajaksi. Markku Saarinen valittiin puheenjohtajaksi niissä kohdin missä vaaditaan hallituksen ulkopuolista henkilöä kokouksen puheenjohtajaksi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisten äänestysten ääntenlaskijoiksi valittiin Tarja ja Matti Ahtiainen Nokialta.
3. Esityslista. Hyväksyttiin. (liitteenä).
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä 50 henkilöä. (kokouskutsu ja osallistujalista liitteenä).
5. Päättyneen toimintakauden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen. Tässä kohdassa samoin kuin seuraavassa Markku Saarinen toimi puheenjohtajana. Toimintakertomus luettiin. Toimintakertomus hyväksyttiin. Rahastonhoitaja Matti Ahtiainen esitteli tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon. (toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto liitteenä).
6. Vastuuvapauden myöntäminen tilikauden aikana toimineelle hallitukselle ja toimihenkilöille sekä muut toimenpiteet joihin edellisen toimintakauden hallinto ja tilit antavat aihetta. Hyväksyttiin tilinpäätös. Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.
7. Jäsenmaksuasiat. Hallitus esittää jäsenmaksuksi 10 euroa. Jos jäsen haluaa seuramme kautta kuulua Karjalan Liittoon, hän maksaa lisäksi kauttamme Karjalan Liiton vuotuisen jäsenmaksun. Hyväksyttiin hallituksen ehdotus.
8. Kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. Seuran omaa Karjanmatkaa suunnitellaan. Seuraava vuosikokous pidetään kaksipäiväisenä. Lappeenranta on mahdollinen kokouspaikka. Jäsenmäärää pyritään nostamaan. Kokouksen hetkellä jäsenmäärä on 196 jäsentä. (toimintasuunnitelma ja talousarvio liitteenä).
9. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Erovuoroiset jäsenet ovat Katariina Ahtiainen, Matti Ahtiainen Nokialta ja Matti Ahtiainen Vehmaalta. Kaikki ovat toimineet kaksi kolmivuotiskautta, joten heitä ei voi valita jatkamaan hallituksessa. Ehdotettiin uusiksi hallituksen jäseniksi Markku Laaksosta, Markku Lemmettiä ja Raija Ahtiaista. Muita ehdotuksia ei tullut. Ehdotettuja kannatettiin. Heidät valittiin hallitukseen kolmivuotiskaudeksi.
10. Puheenjohtajan valinta hallituksen jäsenistä. Harri Lainetta ehdotettiin ja kannatettiin. Hänet valittiin puheenjohtajaksi seuraavaksi toimintakaudeksi.
11. Toiminnantarkastajien ja sijaisten valinta. Kari Ahtiainen ja Raimo Ahtiainen valittiin toiminnantarkastajiksi. Heille sijaisiksi valittiin Tarmo Ahtiainen ja Risto Ahtiainen.
12. Muut asiat. Puheenjohtaja kertoi Karjala dna-hankkeesta. Karjalan siirtolaisten sukulaisuussuhteita voidaan tarkentaa dna-tutkimuksilla.
13. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

Vakuudeksi

Harri Laine
puheenjohtaja
Katariina Ahtiainen
sihteeri