Toimintakertomus 2012-2013 Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura ry

Vuosikokous

Vuoden 2012 vuosikokous pidettiin 1.-2.9.2012 Karjalohjalla kylpylähotelli Päiväkummun tiloissa. Virallisessa vuosikokouksessa 2.9. oli läsnä 31 henkilöä. Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Harri Laine, Raija Herrala-Nurmi ja Riitta Siltanen. He olivat halukkaita jatkamaan hallituksessa. Muita ehdokkaita ei esitetty. Erovuoroiset valittiin jatkamaan seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Vuosikokous valitsi Harri Laineen sukuseuran puheenjohtajaksi. Toiminnantarkastajiksi valittiin Kari Ahtiainen ja Raimo Ahtiainen. Heille sijaisiksi valittiin Tarmo Ahtiainen ja Risto Ahtiainen. Vuosikokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Raija Herrala-Nurmi, sihteeriksi Katariina Ahtiainen, rahastonhoitajaksi Matti Ahtiainen Nokialta.

Toimintaa

Hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksen lisäksi kolme kokousta. Lisäksi on pidetty yhteyttä sähköpostitse. Jäsenlehden tilalla lähetettiin jäsenistölle seuran puheenjohtajan kirje, jossa hän selosti sukututkimuksen ja sukukirjan valmistumisen ajankohtaisia vaiheita ja kertoi jäsenille lähetettävistä tiedusteluista. Pentti Ahtiaisen kirjasta ”Laatokalta Lautvedelle” otettiin 150 kpl:een uusintapainos. 15.6. 2013 mennessä sitä on myyty 110 kpl ja yksi kpl lahjoitettu Laitilan kirjastolle. Myös muutamiin muihin kirjastoihin on tarkoitus lahjoittaa omat kappaleet. Sukuseuran tapahtumista on tiedotettu myös seuramme nettisivuilla. Sivuilta löytyy mm. sukuseuramme ja sukunimen historiaa, jäseneksi liittymisohjeet, luottamushenkilöiden yhteystiedot, uusimmat uutiset sekä myyntituotteet. Eri vuosien jäsenlehdet ovat luettavissa netissä. Sukuseurallamme on myös facebook-sivut. Tähän sukuseuran facebook-ryhmään liittymiseen tarvitaan sähköpostiosoite. Ryhmässä on tällä hetkellä 72 jäsentä. Tiedotusta jaetaan myös facebook-sivuilla.

Kotiseutumatkat. Seura ei kuluneena toimikautena järjestänyt omaa matkaa. Seuramme jäseniä oli mukana muiden metsäpirttiläisten matkoilla Kannaksella.

Sukukirjatoimikunta. Toimikuntaan kuuluivat Ilmi Pesonen, Pentti Ahtiainen, Niilo Kiiski, Raija Herrala-Nurmi, Markku Lemmetti ja Harri Laine. Toimikunta kokoontui 10 kertaa. Sukututkimusta sekä tietojen tarkistusta jatkettiin aktiivisesti. Vanhoja valokuvia on hankittu ja tunnistettu niissä olevia henkilöitä. Harri Laine vieraili Mikkelin maakunta-arkistossa viiden päivän ajan. Kirkkoherranvirastojen tietoja ei pääse enää helposti ja maksutta tutkimaan.

Seuran jäsenistö. 189 jäsentä. Uusia jäseniä ei kuluvana toimintakautena liittynyt. Poisnukkuneita yksi henkilö.

Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuran hallitus