METSÄPIRTIN AHTIAISTEN SUKUSEURA RY.

Pöytäkirja sukuseuran vuosikokouksesta, joka pidettiin 15. 08. 1999 klo 10.50 alkaen Voionmaan Opistolla, Ylöjärvellä.

Läsnäolijat: Ilmi Pesonen, Liisahelena Ståhle, Tarmo Ahtiainen, Lauri Ahtiainen, Raimo Ahtiainen, Raili Peltola, Katariina Ahtiainen, Pirkko Kaipanen, Pirjo-Riitta Reinikainen, Kaisa Alistalo, Matti Alistalo, Lahja Pulakka, Heikki Ahtiainen, Väinö Ahtiainen, Arvi Ahtiainen, Kirsti Ahtiainen, Laina Erkkonen, Matti Ahtiainen, Paavo Ahtiainen, Markku Saarinen, Maria Ojala, Sirkka Hynninen, Heikki Ahtiainen ja Anna-Liisa Ahtiainen.

1. Sukuseuran puheenjohtaja Ilmi Pesonen avasi kokouksen klo 10.50.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarmo Ahtiainen, sihteeriksi Liisahelena Ståhle, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Katariina Ahtiainen ja Pirkko Kaipanen.
3. Hyväksyttiin kokouksen esityslista lisäyksellä logon esittelystä kohtana 12., muut asiat.
4. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksyttiin puheenjohtajan lukema toimintakertomus.
6. Vahvistettiin edellisen toimintavuoden tilit.
7. Päätettiin myöntää hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.
8. Vahvistettiin toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
9. Hallituksesta ilmoitti eroavansa Lauri Ahtiainen. Arpomalla valittiin erovuoroiseksi Liisahelena Ståhle. Liisahelena Ståhle valittiin uudelleen kolmivuotiskaudeksi , 2000 - 2002. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Matti Ahtiainen Vehmaalta, samoin kolmivuotiskaudeksi 2000 - 2002.
10. Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Kari Ahtiainen Mietoisista ja Markku Saarinen, varalle Pentti Ahtiainen ja Harri Siltanen.
11. Vuoden 2000 jäsenmaksuksi päätettiin 50 mk.
12. Päätettiin ryhtyä kehittelemään sukuseuran logoa jo t-paitoihin painetun purjeveneaiheen pohjalta.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.

Vakuudeksi:

Liisahelena Ståhle Ilmi Pesonen
sihteeri

puheenjohtaja

Katariina Ahtiainen Pirkko Kaipanen
pöytäkirjantarkastajat