Toimintakertomus 2001-2002

Toimintakertomus on tehty vuosikokousten 22.9.2001 - 10.8.2002 väliseltä ajalta.

Vuosikokous 22.9. 2001 pidettiin laivaristeilyllä Turku - Maarianhamina - Turku m/s Amorellalla. Kokoukseen osallistui 29 henkilöä, joista kolme lapsia.

Hallituksesta erovuoroiset jäsenet olivat Raimo Ahtiainen ja Tarmo Ahtiainen. Heidän tilalleen valittiin Asko Ahtiainen ja Markku Saarinen, joka myös valittiin seuramme puheenjohtajaksi eli esimieheksi. Muut hallituksen jäsenet ovat jatkaneet tehtävissään.

Hallitus on pitänyt toimintakauden aikana järjestäytymiskokouksen lisäksi yhden puhelinkokouksen 19.2.2002.

Matka Metsäpirttiin tehtiin 6.-8. kesäkuuta. Osallistujia oli 35 henkilöä, joista toistakymmentä ensikertalaisia. Palaute matkasta oli myönteistä ja toivottavasti pystymme jatkamaan tätä joka toinen kesä tehtävän matkan perinnettä.

Kesäkuun 15.-16. päivä pidettiin Porissa Karjalaisten juhla, missä seuraamme edustivat Markku Saarinen ja Ilmi Pesonen.

Sukuselvitystyö jatkuu edelleen työllistäen ensisijaisesti Ilmi Pesosta.

Seuraamme kuuluu tällä hetkellä 113 jäsentä, joista kolme on nuorisojäseniä. Valitettava huomio on, että jäsenmaksun maksamatta jättäminen lisääntyy. Jäsenmaksut ovat kuitenkin käytännössä ainoa varojenkeruutapa sukuseurallamme.

Turussa, 9.8.2002

Sukuseuran hallituksen puolesta sihteeri Liisahelena Ståhle