Toimintakertomus 2011-2012 Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura ry

Vuosikokous

Vuoden 2011 vuosikokous pidettiin Loimaalla Sarka-museon tiloissa 3.9.2011. Läsnä oli 52 henkilöä.

Tilaisuuden aluksi tutustuttiin Sarka-museoon opastetulla kierroksella.Virallinen vuosikokous: Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Markku Laaksonen ja Markku Lemmetti. Heidät valittiin uudelleen hallitukseen kolmivuotiskaudeksi. Vuosikokous valitsi Harri Laineen sukuseuran puheenjohtajaksi. Tilintarkastajiksi valittiin Kari Ahtiainen ja Raimo Ahtiainen, varalle Tarmo Ahtiainen ja Risto Ahtiainen.

Vuosikokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Raija Herrala-Nurmi, sihteeriksi Katariina Ahtiainen, rahastonhoitajaksi Matti Ahtiainen Nokialta.

Toimintaa

Hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksen lisäksi kaksi kokousta. Lisäksi on pidetty yhteyttä sähköpostitse. 36-sivuinen jäsenlehti postitettiin jäsenille keväällä 2012. Lehteä lähetettiin 175 kpl Suomeen, 2 kpl Ruotsiin.

Sukuseuran tapahtumista on tiedotettu lehden lisäksi myös seuramme nettisivuilla. Sivuilta löytyy mm. sukuseuramme ja sukunimen historiaa, jäseneksi liittymisohjeet, luottamushenkilöiden yhteystiedot, uusimmat uutiset, myyntituotteet. Jäsenlehti on luettavissa netissä. Sukuseurallamme on myös facebook-sivut. Tähän sukuseuran facebook-ryhmään liittymiseen tarvitaan sähköpostiosoite. Tiedotusta jaetaan myös facebook-sivuilla.

Kotiseutumatkat

Seura ei kuluneena toimintakautena järjestänyt omaa matkaa. Seuramme jäseniä oli mukana muiden metsäpirttiläisten matkoilla Kannakselle.

Sukukirjatoimikunta

Toimikuntaan kuuluivat Ilmi Pesonen, Pentti Ahtiainen, Niilo Kiiski, Raija Herrala-Nurmi, Markku Lemmetti ja Harri Laine.

Toimikunta kokoontui 5 kertaa, sukututkimusta sekä tietojen tarkistusta jatkettiin aktiivisesti. Kirkkoherranvirastojen tietoja ei pääse enää helposti ja maksutta tutkimaan.

Edustustoimia

Metsäpirttijärjestöt-toimikunta. Markku Lemmetti osallistui seuramme puolesta.

Seuran jäsenistö

Seuran jäsenistö. 189 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi 9 henkilöä. Poisnukkuneita kaksi henkilöä.

Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuran hallitus