Ahtiaiset Metsäpirtistä maailmalle

Sukukirjan tekeminen on ollut suuri urakka. Kirjaa on eri muodoissa työstetty jo lähes sukuseuran perustamisesta alkaen. Sukukirjaa on ollut tekemässä sen eri vaiheissa useita sukuseuran jäseniä. Työ on ollut sen alkutaipaleella vähemmän organisoitua ja muistiinpanot lähinnä käsin kirjoitettuja arkkeja. Jo kerättyjä tietoja on päässyt matkalla häviämään ja on jouduttu osin tekemään selvityksiä uudelleen. Kaikki eri vuosina kerätyt tiedot on käyty järjestelmällisesti läpi ja samalla niitä on täydennetty uusilla tiedoilla. Sukututkimuksen lisäksi kirjaan on kerätty suvun vaiheista kertovaa muuta materiaalia, kuten kuvia ja tarinoita.

Sukututkimus- sekä kirjoitustyö on tehty pelkästään kirjatoimikunnan voimin talkoohengellä ja kirjatoimikunta onkin uhrannut runsaasti omaa vapaa-aikaansa kirjan valmiiksi saattamiseksi. Sukukirjatoimikunta on koostunut sukuseuran jäsenistä.

Ahtiaiset Metsäpirtistä maailmalle

Syksyllä 2014 pitkään työn alla ollut projekti vihdoin valmistui ja monien odottama kirja, Ahtiaiset Metsäpirtistä maailmalle, saatiin Itsenäisyyspäivänä suvun vaiheista kiinnostuneiden luettavaksi. Kirjaan kertyi liki 600 sivua, joista n. 200 sivua käsittelee Ahtiaisten suvun historiaa, oloja ja elämää 1700-luvulta nykypäivään sekä yleisellä että henkilötasolla. Pääpaino on Metsäpirtin ajoissa, sieltä lähdössä sodan jaloista ja sijoittumisessa uusille asuinseuduille.

Varsinaista sukututkimusosuutta kirjassa on n. 400 sivua sisältäen Lauri Ahtiaisen jälkipolvia yli 2000 perhettä ja reilut 8000 henkeä. Kirjassa on pystytty selvittämään sukuhaaroja varsin kattavasti n. 200 vuoden ajalta alkaen 1700-luvun alkupuolelta. Selvitys on pyritty tuomaan kirjan julkaisuajankohtaan asti. Kirja tarjoaa hyvän pohjan omien juuriensa löytämiseen.

Takakannen teksti: "Lauri Ahtiainen tuli Metsäpirtin Vanhajaaman kylään Isonvihan aikana 1700-luvun alussa. Laurin jälkeläiset kalastivat Laatokalla ja viljelivät maitaan Karjalankannaksen kaakkoisimmassa kunnassa vuoteen 1939. Sotavuodet levittivät laajan suvun varsinkin Savoon, Etelä-Pohjanmaalle ja Varsinais-Suomeen, mutta myös kauemmas maailman turuille. Sukukirjan on julkaissut Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura."

Kirja on ostettavissa sukuseuralta.