Metsäpirtin Ahtiaisten Sukuseura ry:n virallinen vuosikokous

Aika 12.9.2004
Paikka Siikaniemen kurssikeskus, Hollola
Osallistujat Ahtiainen Asko, Ahtiainen Heikki, Ahtiainen Helena, Ahtiainen Jouni, Ahtiainen Kaisa, Ahtiainen Kari, Ahtiainen Katariina, Ahtiainen Matti, Ahtiainen Paavo, Ahtiainen Raimo, Ahtiainen Vesa, Herrala Raija, Kivioja Vappu, Kosonen Airi, Kosonen Markku, Laine Anna-Maria, Laine Harri, Laine Hilkka, Laine Riitta, Lemmetti Markku, Partanen Valma, Pylkkänen Orvokki, Pylkkänen Tapio, Rastas Salli, Saarinen Kerttu, Saarinen Markku, Savolainen Satu, Ståhle Liisahelena

1. Sukuseuran esimies Markku Saarinen avasi kokouksen klo 13.03.

Pidettiin hiljainen hetki sukuseuran edesmenneiden jäsenten Viljo Alppirannan ja Väinö Ahtiaisen muistoksi.

2. Markku Saarinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Jouni Ahtiainen valittiin kokouksen sihteeriksi. Airi ja Markku Kosonen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.
3. Luettiin Karjala-lehdessä 12.8 ollut kokouskutsu sekä todettiin jäsenille postitetun kutsut neljä viikkoa ennen kokousta.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
5. Sihteeri Jouni Ahtiainen luki vuoden 2003 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.
6. Vesa Ahtiainen luki tilintarkastajien lausunnon vuoden 2003 tileistä. Vuoden 2003 tilit vahvistettiin.
7. Raimo Ahtiaisen toimiessa puheenjohtajana päätettiin myöntää hallitukselle vastuuvapaus.
8. Sihteeri luki vuoden 2005 toimintasuunnitelman.

Sukukirjan valmistumisaikataulusta käytiin vilkasta keskustelua. Sukukirjatoimikunta tekee parhaansa kirjan valmistumiseksi suunnitellussa aikataulussa.

Toimitasuunnitelma hyväksyttiin.

Sihteeri luki talousarvion vuodelle 2005, joka hyväksyttiin.

9. Päätettiin pitää hallituksen jäsenmäärä 8 henkilönä.
10. Hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat seuran esimies Markku Saarinen ja Asko Ahtiainen. Molemmat valittiin jatkamaan hallituksessa.
11. Valittiin seuran tilintarkastajiksi Kari Ahtiainen Mietoisista ja Raimo Ahtiainen Laitilasta. Varatilintarkastajiksi valittiin Risto Ahtiainen Kauhajoelta ja Harri Siltanen Kauhajoelta.
12. Päätettiin pitää jäsenmaksu vuonna 2005 edellisen vuoden tapaan 10 eurona.
13. Seuran sääntömuutoksesta käytiin vilkasta keskustelua. Sääntöjen muuttamisesta päätettiin, että hallitus tekee seuraavan vuoden kokoukseen selkeän ja tarkan sääntöesityksen, joka tullaan käsittelemään. Kokouksen keskustelusta kerättiin hallitukselle evästyksiä jäsenistön mielipiteistä.
14. Metsäpirttijärjestöt -toimikuntaan valittiin sukuseuran edustajiksi seuran esimies ja sihteeri. Hallitus valitsee keskuudestaan varahenkilöt, mikäli nämä ovat estyneet.

Vuoden 2005 vuosikokouspaikaksi ehdotettiin jotakin sopivaa paikkaa Tampereen seudulla ja kokousajaksi syyskuuta. Toiveita esitettiin kaksipäiväisestä kokouksesta. Hallitus valtuutettiin valitsemaan sopiva paikka ja aika. Pyritään saamaan alustava tieto ennen joulua julkaistavaan sukuseuran lehteen.

Internetin käytöstä tiedotuskanavana käytiin vilkasta keskustelua. Ehdotettiin mm. keskustelupalstan avaamista. Toisaalta pikaisen kyselyn mukaan alle puolet kokousväestä käyttävät internettiä päivittäin.

15. Puheenjohtaja piti loppupuheenvuoron ja päätti kokouksen klo 14.47

Pöytäkirjan vakuudeksi

Markku Saarinen
Puheenjohtaja

Jouni Ahtiainen
Sihteeri
Airi Kosonen
Pöytäkirjan tarkastaja
Markku Kosonen
Pöytäkirjan tarkastaja