Toimintakertomus 2018-2019, Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura ry

Vuosikokous

Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuran vuosikokous pidettiin yksipäiväisenä Eurassa Kauttuan Klubilla lauantaina 8.9.2018. Läsnä oli 40 henkilöä, joista 28 oli sukuseuran jäseniä. Tilaisuus aloitettiin Ruukin maalaisbuffetilla ja seurustelulla, jonka jälkeen siirryttiin viralliseen vuosikokoukseen. Vuosikokous aloitettiin Karjalaisten laululla seuran puheenjohtajan Jouni Ahtiaisen johdolla. Kokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat. Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös. Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin keskustelun ja pienten lisäysten jälkeen. Toimintasuunnitelman mukaan seuramme osallistuu 30.6.2019 Metsäpirttijuhlan järjestelyyn yhdessä Turun seudun Metsäpirttikerhon, Peltosten sukuseuran ja Saaroisten kyläyhdistyksen kanssa. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin. Hallituksen esitys uudeksi jäsenmaksuksi (15 euroa) hyväksyttiin.

Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Jouni Ahtiainen, Tarmo Ahtiainen ja Matti Ahtiainen Vehmaalta. He eivät halunneet jatkaa toista kolmivuotiskautta. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Niina Elo, Markku Niemi, Raija Herrala-Nurmi ja Harri Siltanen kolmivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenten keskuudesta valittiin seuran puheenjohtajaksi Harri Laine. Toiminnantarkastajiksi valittiin Jaakko Ahtiainen ja Tarmo Ahtiainen. Heille varahenkilöiksi valittiin Matti Ahtiainen Nokialta ja Markku Saarinen.

Sukututkimusseuran myöntämä ansiomerkki jaettiin Harri Laineelle ansiokkaasta toiminnasta sukututkimuksessa.

Toimintaa

Hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksen lisäksi yhden kokouksen. Lisäksi on pidetty yhteyttä sähköpostitse. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi seuran varapuheenjohtajaksi Raija Herrala-Nurmen, rahastonhoitajaksi Harri Siltasen ja sihteeriksi Katariina Ahtiaisen. Jäsenlehti ilmestyi toukokuun alussa. Raija Herrala-Nurmi on toiminut Metsäpirttijuhlan järjestelytoimikunnan puheenjohtajana. Toimikunta on kokoontunut juhlan valmisteluun liittyen marraskuusta 2018 lähtien n. 10 kertaa. Kokoontumisissa on ollut läsnä 6-12 henkilöä eri yhdistyksistä.

Sukuseuran jäseniä osallistui Karjalanmatkoille muiden yhteisöjen matkoilla.

Harri Laine toimii Karjalaisten sukuyhteisöjen liiton hallituksessa.

Seuran nettisivuilla on julkaistu ajankohtaisia tiedotteita. Nettisivuilta löytyy myös esim. sukuseuramme ja sukunimen historiaa, jäseneksi liittymisohjeet, luottamushenkilöiden yhteystiedot, uusimmat uutiset sekä myyntituotteet. Eri vuosien jäsenlehdet ovat luettavissa netissä. Sukuseurallamme on myös facebook-sivut. Tähän sukuseuran facebook-ryhmään liittymiseen tarvitaan sähköpostiosoite. Tiedottamiseen käytetään myös facebook-sivuja.

Jäsenistö

Seuran jäsenmäärä on pysytellyt 200 henkilön paikkeilla. Uusia jäseniä on kuluvana toimintakautena liittynyt kuusi henkilöä, eronnut neljä henkilöä. Poisnukkuneita on tiedossa seitsemän henkilöä.

Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuran hallitus