METSÄPIRTIN AHTIAISTEN SUKUSEURA RY.

Pöytäkirja sukuseuran vuosikokouksesta, joka pidettiin 22.9. 2001 klo 11.40 alkaen ms AMORELLAlla.

Läsnäolijat: Raimo Ahtiainen, Liisahelena Ståhle, Pauliina Ahtiainen, Elvi Urpanen, Tarmo Ahtiainen, Pirkko Kaipanen, Maria Heinonen, Kerttu ja Markku Saarinen, Elvi Lohilahti, Marja ja Viljo Hämäläinen, Jouni ja Anne Ahtiainen, Matti Ahtiainen, Taina Peltola, Marja Mäntysalo, Severi Iivanainen, Kirsti Ahtiainen, Asko Ahtiainen, Juha Ahtiainen, Valma Partanen, Vappu Kivioja, Pentti Ahtiainen, Katariina Ahtiainen, Lauri Huuskonen, Jonna, Markku ja Aurora Ruotsalainen.

1. Sukuseuran esimies Raimo Ahtiainen avasi kokouksen klo 11.40
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Ahtiainen, sihteeriksi Liisahelena Ståhle ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Katariina Ahtiainen ja Pentti Ahtiainen.
3. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
4. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksyttiin toimintakertomus.
6. Rahastonhoitaja luki tilintarkastajien lausunnon v.2000 tileistä ja kertoi lyhyesti seuran taloudellisesta tilanteesta. V. 2000 tilit vahvistettiin.
7. Päätettiin myöntää hallitukselle tili-ja vastuuvapaus.
8. Keskusteltiin alkavan toimintavuoden toimintasuunnitelmasta. Päätettiin järjestää matka Metsäpirttiin alkukesällä. Hallitus päättää tarkemman ajankohdan. Läsnäolijoista oli huomattava määrä halukkaita osallistumaan matkaan.

Päätettiin myös lähettää syksyn aikana jäsentiedote, jossa mm pyydetään huomioimaan jäsenmaksun maksamisen tarpeellisuus.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.

9. Hallituksen jäsenmäärä pidetään edelleen samana, eli seitsemän jäsentä.
10. Hallituksen jäsenistä erovuoroiset olivat Raimo Ahtiainen ja Tarmo Ahtiainen. Heidän tilalleen kaudeksi 2002-2004 valittiin Markku Saarinen ja Asko Ahtiainen.
11. Vuoden 2002 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin kymmenen euroa ( 10 € ), joka vastaa 59,46 mk.
12. Valittiin uudeksi tilintarkastajaksi Markku Saarisen tilalle Maria Heinonen. Toisena jatkaa Kari S. Ahtiainen ja varalla Pentti Ahtiainen ja Harri Siltanen.

Sukuseuran perustamisesta syyskuussa 1993 alkaen sihteerinä ja rahastonhoitajana toiminut Liisahelena Ståhle ilmoitti, ettei v.2002 olleessaan erovuoroisena hallituksesta, ole enää käytettävissä sihteerin ja/tai rahastonhoitajan tehtäviin.

Markku Saarinen ehdotti seuraavan vuosikokouksen pitopaikaksi Tuulensuun tilaa Liedon Kurkelan kylässä ja ajankohdaksi 10.08.2002. Päätettiin, että hallitus miettii asiaa.

Keskusteltiin seuran jäsenten merkkipäivien huomioimismahdollisuuksista. Päätettiin, että sihteeri pitää listaa jäsenien syntymäajoista ja hoitaa onnittelujen perilletoimittamisen.

13. Puheenjohtaja Raimo Ahtiainen päätti kokouksen klo 12.50.

Vakuudeksi:

Liisahelena Ståhle Raimo Ahtiainen
sihteeri

puheenjohtaja

Katariina Ahtiainen Pentti Ahtiainen
pöytäkirjantarkastajat