Vuosikokous 13.09.2015
Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura r.y.
Loma- ja kokoushotelli Marjola Lappeenranta klo 13 alkaen

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Harri Laine avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.
Harri Laine valittiin puheenjohtajaksi. Markku Saarinen valittiin puheenjohtajaksi niissä kohdin missä vaaditaan hallituksen ulkopuolista henkilöä kokouksen puheenjohtajaksi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisten äänestysten ääntenlaskijoiksi valittiin Eeva Laukkanen Lappeenrannasta ja Raimo Ahtiainen Laitilasta.
3. Esityslista.
Hyväksyttiin esityslista. (Liite 1).
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä 29 henkilöä. (Kokouskutsu Liite 2, Osallistujalista Liite 3).
5. Päättyneen toimintakauden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen.
Tässä kohdassa samoin kuin seuraavassa Markku Saarinen toimi puheenjohtajana. Toimintakertomus jaettiin osallistujille ja käytiin kursoorisesti läpi. Toimintakertomus hyväksyttiin lisäyksillä koskien sukukirjakilpailua 2014 ja Karjalan liiton kesäjuhlia. Rahastonhoitaja Markku Lemmetti esitteli tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon. (Toimintakertomus Liite 4, Tilinpäätös Liite 5 ja Toiminnantarkastajien lausunto Liite 6).
6. Vastuuvapauden myöntäminen tilikauden aikana toimineelle hallitukselle ja toimihenkilöille sekä muut toimenpiteet joihin edellisen toimintakauden hallinto ja tilit antavat aihetta.
Hyväksyttiin tilinpäätös. Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.
7. Jäsenmaksuasiat.
Hallitus esittää jäsenmaksuksi 10 euroa. Jos jäsen haluaa seuramme kautta kuulua Karjalan Liittoon, hän maksaa lisäksi kauttamme Karjalan Liiton vuotuisen jäsenmaksun. Hyväksyttiin hallituksen ehdotus.
8. Kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion 2015-2016. Tulo- ja menoarvioon tulee pieniä täsmennyksiä vuosikokouksen päätösten pohjalta.

Puheenjohtaja kertoi Karjala dna-hankkeesta. Päätettiin, että sukuseura maksaa puolet (n. 100€) yhden dna-tutkimuksen kustannuksista. Dna-tutkimuksen verrokkina olisi Kari Ahtiainen Mäntyharjun Ahtiaisista. Tutkimuksen avulla voitaisiin saada selville mm. viitteitä Metsäpirtin ja Mäntyharjun Ahtiaisten mahdollisesta yhteisestä perimästä.

Sukuseuran vuosikokous pidetään yksipäiväisenä Länsi-Suomessa syyskuun alussa 2016. Keväällä 2016 järjestetään toimintapäivä (ruokaperinteet, piirakat), Sukukirjaa on edelleen saatavissa. Kirjaa markkinoidaan erilaisten tilaisuuksien yhteydessä. Aineistoa täydennetään ja aineiston keräystä ja käsittelyä jatketaan. Kokouksen hetkellä jäsenmäärä on 198 varsinaista ja kolme nuorjäsentä. (Toimintasuunnitelma Liite 7 ja Talousarvio Liite 8).

9. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
Erovuoroiset jäsenet ovat Harri Laine, Raija Herrala-Nurmi ja Riitta Siltanen. Kaikki ovat toimineet kaksi kolmivuotiskautta, joten heitä ei voitu valita jatkamaan hallituksessa. Raija Ahtiainen on pyytänyt eroa hallituksesta toimittuaan siinä yhden vuoden. Hänelle myönnettiin ero hallituksesta. Ehdotettiin uusiksi hallituksen jäseniksi Jouni Ahtiaista, Matti Ahtiaista Vehmaalta, Tarmo Ahtiaista ja Liisahelena Ståhlea. Muita ehdotuksia ei tullut. Ehdotettuja kannatettiin. Heidät valittiin hallitukseen kolmivuotiskaudeksi (Liisahelena Ståhle valittiin kaksivuotiskaudeksi hallituksesta eroa pyytäneen Raija Ahtiaisen tilalle).
10. Puheenjohtajan valinta hallituksen jäsenistä.
Jouni Ahtiaista ehdotettiin ja kannatettiin. Hänet valittiin puheenjohtajaksi seuraavaksi toimintakaudeksi.
11. Toiminnantarkastajien ja sijaisten valinta.
Harri Laine ja Harri Siltanen valittiin toiminnantarkastajiksi. Heille sijaisiksi valittiin Raija Herrala-Nurmi ja Markku Saarinen.
12. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:00.

Vakuudeksi

Harri Laine
puheenjohtaja
Markku Laaksonen
sihteeri