Toimintakertomus 2008 – 2009 / Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura ry.

Vuosikokous

Vuoden 2008 vuosikokous pidettiin Torpan kurssikeskuksessa Ylöjärvellä 13.-14.9.2008.
Lauantaina oli läsnä 21 henkilöä.
Seuran puheenjohtaja Harri Laine esitelmöi suvun varhaisista vaiheista sekä lahjoitusmaatalonpoikien oloista.

Ruokailun jälkeen oli vuorossa pelejä ja leikkejä, saunomista, makkaranpaistoa, lauluesityksiä.

Sunnuntaina 14.9. järjestettiin tutustuminen Lempäälässä sijaitsevaan Sakkola-museoon.
Antti Hynnä esitteli museota ja sen toimintaa.
Vuosikokoukseen Torpalla osallistui 15 henkilöä.
Vietettiin aluksi hiljainen hetki poisnukkuneen jäsenen Laina Erkkosen muistoksi.

Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Katariina Ahtiainen, Matti Ahtiainen Nokialta, Matti Ahtiainen Vehmaalta. He olivat halukkaat jatkamaan edelleen.
Heidät valittiin hallitukseen uudestaan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa valittiin sihteeriksi edelleen Katariina Ahtiainen, rahastonhoitajaksi edelleen Matti Ahtiainen Nokialta ja varapuheenjohtajaksi Raija Herrala-Nurmi.
Tilintarkastajiksi valittiin Kari Ahtiainen ja Raimo Ahtiainen, varalle Risto Ahtiainen ja Tarmo Ahtiainen.

Toimintaa

Hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksen lisäksi kaksi kokousta. Lisäksi on yhteyttä pidetty sähköpostilla.

Jäsenlehti postitettiin 8. kerran talvella 2009. Lehteä lähetettiin 153 kpl Suomeen, 1 kpl Ruotsiin.

Kotiseutumatkat. Seuran omaa kotiseutumatkaa ei järjestetty.
Useat seuran jäsenet olivat mukana muiden yhteisöjen järjestämillä matkoilla Karjalaan: talkoomatkoilla sekä Metsäpirttijuhlaan osallistui 10 sukuseuramme jäsentä.

Sukukirjatoimikuntaan kuuluivat Ilmi Pesonen, Pentti Ahtiainen, Niilo Kiiski, Raija Herrala-Nurmi, Markku Lemmetti ja Harri Laine. Toimikunta kokoontui 5 kertaa.
Toimikunta on tehnyt sukutietojen tarkistusta ja virheiden korjaamista aktiivisesti. 6 sukupolvea on tarkistettu.
Vanhojen valokuvien editointia ovat tehneet erityisesti Markku Lemmetti ja Markku Laaksonen. Maisemakuvia vanhoilta ajoilta kaivataan.
Ahtiaisten vanhoja asuinpaikkatietoja on selvitelty. Mikkelin maakunta-arkistosta ovat Harri Laine ja Markku Lemmetti saaneet arvokasta aineisto- ja karttatietoa.

Taitopäivä järjestettiin Vehmaan Rautilassa 25.4.2009. Osallistujia oli 39 henkilöä.
Kädentaitoja esiteltiin: Sepän taontanäytökset ja ohjatut taontakokeilut kiinnostivat erityisesti.
Hopeasepän johdolla saivat halukkaat valmistaa pienen esineen. Kinnasneulan käyttöä esiteltiin, suvun monet taitajat olivat tuoneet harrastuksensa ihailtavaksi.
Ilahduttavan paljon oli päivässä mukana lapsia ja nuoria. Helena Ahtiainen esitti yksinlaulua.

Edustustoimia

Metsäpirttijärjestöt-toimikunta. Sukuseuran hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin mahdollisuuksiensa mukaan.
Karjalaiset kesäjuhlat Kuopiossa 13.-15.6.2009. Osallistui 4 henkilöä.
Kuulutko sukuuni -messut Vantaalla syksyllä 2008. Harri Laine ja Ilmi Pesonen edustivat seuraamme.

Seuran jäsenistö

170 jäsentä. Poisnukkuneita 1.
Eronnut 1 henkilö.
Uusia jäseniä liittyi 3.

Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuran hallitus