METSÄPIRTIN AHTIAISTEN SUKUSEURA RY.

Pöytäkirja sukuseuran vuosikokouksesta, joka pidettiin 31.08.96
klo 12.00 alkaen hotelli Nukkumatissa Turussa.

Läsnäolijat: Lauri Ahtiainen, Pentti Ahtiainen, Liisahelena Ståhle, Heikki Ahtiainen, Tarmo Ahtiainen, Risto Ahtiainen, Terttu Hyvärinen, Pauli ja Raija Hämäläinen, Anneli Virtanen, Marianna Vilén, Aino Pentti, Kerttu Ahtiainen, Hilkka Seppälä, Raili Peltola, Ilmi Pesonen, Maria Heinonen, Vilho ja Eila Ahtiainen, Aune Vanninen, Elvi Urpanen, Esa Ahtiainen, Eila Suikkanen, Hannes Ahtiainen, Markku ja Kerttu Saarinen, Aino ja Viljo Alppiranta, Hilkka ja Pentti Tuominen, Matti Ahtiainen, Laina Erkkonen, Arvi ja Kirsti Ahtiainen, Kaisa ja Matti Alistalo, Kari S. Ahtiainen, Väinö Ahtiainen ja Kari Ahtiainen.

1. Sukuseuran puheenjohtaja Lauri Ahtiainen avasi kokouksen klo 12.20.
2. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Puheenjohtaja luki esityslistan ja ilmoitti, että kohta 9. siirretään esitettäväksi kokouksen jälkeen.

Vilho Ahtiainen ehdotti pöytäkirjantarkastajien valitsemista myös ääntenlaskijoiksi mahdollisissa äänestysasioissa. Ehdotus hyväksyttiin ja niin myös esityslista työjärjestykseksi.

4. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Ahtiainen.
5. Kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Liisahelena Ståhle.
6. Pöytäkirjatarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Saarinen ja Maria Heinonen.
7. Puheenjohtaja luki kuluneen vuoden toimintakertomuksen.
8. Puheenjohtaja luki toimintasuunnitelman, josta keskusteltiin. Pohdittiin jäsenmäärän lisäämismahdollisuuksia tiedotuksen avulla ja mahdollisuuksia kerätä muistitietoa ja muuta aineistoa tulevaa käyttöä varten. Vilho Ahtiainen ehdotti Metsäpirtin matkan järjestämistä lähitulevaisuudessa.
9. Rahastonhoitaja Liisahelena Ståhle kertoi, että sukuseurassa on tällä hetkellä 52 jäsentä, joista kolme on nuorisojäseniä. Sukuseuran tilillä on rahaa 3366,15 mk. Jäsenmaksuksi v. 1997 päätettiin 50 mk.
10. Todettiin, että tilintarkastajina jatkavat Maria Heinonen ja Kari Ahtiainen.
11. Päätettiin pienentää hallituksen jäsenten määrää yhdeksästä kuuteen, jotta olisi helpompaa saada hallituksen kokoukset päätösvaltaisiksi. Päätettiin myös valita kaksi varajäsentä hallitukselle.

Terttu Hyvärinen ja Heikki Ahtiainen ilmoittivat haluavansa erota hallituksesta ja Timo Alistalo jäi myös pois kokoonpanosta. Varajäseniksi valittiin Ilmi Pesonen Helsingistä ja Kari Ahtiainen Lahdesta.

12. Koska muita asioita ei ilmennyt, päätti puheenjohtaja kokouksen klo 13.30.

Vakuudeksi:

Liisahelena Ståhle Lauri Ahtiainen
sihteeri

puheenjohtaja

Maria Heinonen Markku Saarinen
pöytäkirjantarkastajat