METSÄPIRTIN AHTIAISTEN SUKUSEURA RY.

Pöytäkirja sukuseuran kokouksesta, joka pidettiin 02.09.95
Uudessakaupungissa, hotelli Aquariuksessa klo 14.00 alkaen.

Läsnäolijat: Heikki Ahtiainen, Liisahelena Ståhle, Lauri Sutelainen, Väinö Ahtiainen Mietoinen, Väinö Ahtiainen Kauhajoki, Lauri Ahtiainen, Kari Ahtiainen, Pekka ja Helvi Urpanen, Elvi Lohilahti, Aune Ahtiainen, Marja Mäntysalo, Laina Erkkonen, Matti Ahtiainen, Vilho Ahtiainen, Maria Heinonen, Ville Heinonen, Antti Heinonen, Raimo ja Pirjo Ahtiainen, Helga Lehlin, Raili Peltola, Tarmo Ahtiainen, Hilkka Seppälä, Aino ja Heikki Mäkinen, Veikko Suikkanen, Hellin Kiiski, Eeva-Liisa Peltonen, Sylvi Ahtiainen, Arvi ja Kirsti Ahtiainen, Aune Vanninen, Aino ja Viljo Alppiranta, Hilkka Tuominen, Kerttu Ahtiainen ja Eila Tolvanen.

1. Sukuseuran puheenjohtaja Heikki Ahtiainen avasi kokouksen klo 14.00
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Ahtiainen.
3. Kokouksen sihteeriksi valittiin Liisahelena Ståhle ja pöytäkirjan tarkastajiksi Maria Heinonen ja Kari Ahtiainen.
4. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Todettiin, että sukuseura oli saatu yhdistysrekisteriin 14.11.94, minkä jälkeen seuran hallitus oli kevään 1995 kuluessa kokoontunut kaksi kertaa. Muuta toimintaa ei vielä ole ollut.
6. Todettiin, että seuralla ei ole vielä rahaliikennettä, joten tilintarkastusta ei ole ollut syytä pitää.
7. Seuran puheenjohtaja Heikki Ahtiainen ilmoitti halunsa erota tehtävästään. Sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan uuden puheenjohtajan, mikä päätettiin tehdä vuosikokouksen jälkeen alkavassa hallituksen kokouksessa.
8. Heikki Ahtiaisen ehdotuksesta vietettiin hiljainen hetki hallituksen edesmenneen jäsenen Väinö Ahtiaisen muistoksi. Väinö Ahtiaisen tilalle hallitukseen ehdotettiin Vilho Ahtiaista, jonka kieltäydyttyä valittiin hänen ehdottamansa Tarmo Ahtiainen.

Käytiin keskustelua hallituksen jäsenien valintaperusteista, minkä jälkeen hallituksesta ilmoittivat eroavansa Hilkka Seppälä, Lauri Sutelainen ja Eeva-Liisa Peltonen. Heidän tilalleen valittiin Pentti Ahtiainen, Raimo Ahtiainen ja Lauri Ahtiainen.

9. Hallituksen esitys 50 mk:n suuruisesta jäsenmaksusta hyväksyttiin.

Heikki Ahtiainen ehdottaa ensi vuoden sukukokouksen pitopaikaksi Siikaniemen kurssikeskusta Lahdessa 24.-25. 8. 96. Päätettiin keskustella asiasta hallituksen keskuudessa.

10. Päätettiin avata sukuseuralle tili Merita-pankkiin. Rahastonhoitaja hoitaa asian ja lähettää jäsenmaksulomakkeet jäseniksi haluaville.
11. Tilintarkastajiksi valittiin Kari Ahtiainen ja Maria Heinonen. Varalle Marja Mäntysalo ja Elvi Lohilahti.
12. Sihteeri luki Maria Ojalan kokoukselle lähettämän tervehdyssähkeen ja Heikki Ahtiainen esitteli laatimansa runoaiheisen muistotaulun, mitä hän toivoo jaettavaksi sukuun kuuluville talvisodan orvoille.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25

Vakuudeksi:

Liisahelena Ståhle Lauri Ahtiainen
sihteeri

puheenjohtaja

Maria Heinonen Kari Ahtiainen
pöytäkirjantarkastajat