METSÄPIRTIN AHTIAISTEN SUKUSEURA RY.

Pöytäkirja sukuseuran vuosikokouksesta, joka pidettiin 09.09 2000 klo 10.00 alkaen Suomenlinnassa toimiupseerikerholla.

Läsnäolijat: Ilmi Pesonen, Tarmo Ahtiainen, Liisahelena Ståhle, Raimo Ahtiainen, Matti Ahtiainen, Raili Peltola, Katariina Ahtiainen, Johanna Ahtiainen, Pirkko Kaipanen, Paula Valosaari, Soila Valosaari, Emma Valosaari, Anna-Maria Laine, Hilkka Seppälä, Eila Tolvanen, Outi ja Vesa Hämäläinen, Aune Vanninen, Hellevi Ahtiainen, Anja Ikonen, Pauliina Ahtiainen, Anna-Liisa Ahtiainen, Kerttu ja Markku Saarinen, Airi Kosonen, Pirjo-Riitta Reinikainen, Liisa Heinonen, Toni Ahtiainen, Jonna Ruotsalainen, Raija ja Pauli Hämäläinen, Marja ja Viljo Hämäläinen, Valma Partanen, Vappu Kivioja ja Teemu Ahtiainen.

1. Sukuseuran puheenjohtaja Ilmi Pesonen avasi kokouksen klo 11.15.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarmo Ahtiainen, sihteeriksi Liisahelena Ståhle ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä myös ääntenlaskijoiksi Raimo Ahtiainen ja Pauliina Ahtiainen.
3. Hyväksyttiin kokouksen esityslista lisäyksellä puheenjohtajan vaihdoksesta pykälää 7 käsiteltäessä.
4. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Sihteeri luki toimintakertomuksen, mikä hyväksyttiin.
6. Rahastonhoitaja luki tilintarkastajien lausunnon vuoden 1999 tileistä sekä esitteli lyhyesti taloudellista tilannetta. Kalenterivuoden 1999 tilit vahvistettiin.
7. Päätettiin myöntää hallitukselle tili-ja vastuuvapaus Vesa Hämäläisen toimiessa puheenjohtajana.
8. Ilmi Pesonen lukee toimintasuunnitelman, mikä vahvistetaan.
9. Päätettiin lisätä hallituksen jäsenmäärää yhdellä, joten hallituksessa tulee olemaan seitsemän jäsentä. Erovuoroisista jäsenistä Ilmi Pesonen jatkaa seuraavan kolmivuotiskauden (2001-2003), Raili Peltolan tilalle valittiin Elvi Lohilahti, joka oli ilmoittanut tarpeen vaatiessa olevansa käytettävissä. Seitsemänneksi jäseneksi valittiin Pauliina Ahtiainen.
10. Tilintarkastajina jatkavat edelleen Markku Saarinen ja Kari Ahtiainen, varalla Pentti Ahtiainen ja Harri Siltanen.
11. Vuoden 2001 jäsenmaksuksi päätettiin 50 mk.
12. Esiteltiin sukuseuran uusi college-paita ja sen logon suunnittelijalle, Viljo Hämäläiselle lahjoitettiin 1 kpl paitoja kiitokseksi.
13. Kokouksen puheenjohtaja Tarmo Ahtiainen päätti kokouksen klo 12.10.

Vakuudeksi:

Liisahelena Ståhle Ilmi Pesonen
sihteeri

puheenjohtaja

Raimo Ahtiainen Pauliina Ahtiainen
pöytäkirjantarkastajat