Toimintakertomus 2006-2007

Vuosikokous 2006

Vuoden 2006 vuosikokous pidettiin Kauhajoen Asuulin lomakeskuksessa 16.-17.09.2006.

Lauantaina 16.9. oli läsnä 25 henkilöä. Ohjelmassa oli kiertoajelu Kokonkylässä ja muilla alueilla, joissa Ahtiaiset ovat asuneet ja asuvat edelleen. Oppaina toimivat Risto ja Tarmo Ahtiainen.
Illanvietto jatkui Asuulin tiloissa. Raili Peltola ja Marjo Ahola lausuivat runoja, Katariina Ahtiainen esitteli Mauri Pitkämäen kirjasta katkelmia siirtolaisten tulosta Kauhajoelle. Markku Lemmetti kertoi Ahtiaisten tiestä Afrikasta Karjalan kannakselle. Iltaa jatkettiin makkaranpaiston ja seurustelun merkeissä.

Sunnuntaina 17.9. osallistuttiin jumalanpalvelukseen Kauhajoen kirkossa ja laskettiin kukkavihko Karjalaan jääneiden muistomerkille. Varsinaiseen vuosikokoukseen osallistui 28 henkilöä. Aluksi vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden jäsenten Hilkka Seppälän ja Väinö Ahtiaisen (Juonekselan Väinö) muistoksi.
Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Raija Herrala, Harri Laine ja Markku Lemmetti. Seuraavalle kolmivuotiskaudelle hallitukseen valittiin Raija Herrala, Harri Laine ja Riitta Siltanen. Katja Ahtiainen oli pyytänyt vapautusta hallituksesta, hänellä oli yksi vuosi jäljellä. Hänen tilalleen yksivuotiskaudelle valittiin Liisa Ståhle.

Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa valittiin Harri Laine puheenjohtajaksi, Katariina Ahtiainen sihteeriksi ja Matti Ahtiainen Nokialta rahastonhoitajaksi/jäsenrekisterin pitäjäksi.
Vuosikokouksen päätyttyä havaittiin esityslistasta puuttuneen tilintarkastajien ja varamiesten valitseminen. Puheenjohtaja päätti järjestää postiäänestyksen asiasta vuosikokoukseen osallistuneille.
Postiäänestyksen perusteella valittiin tilintarkastajiksi Kari Ahtiainen ja Raimo Ahtiainen, varalle Risto Ahtiainen ja Harri Siltanen.

Toimintaa

Hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksen lisäksi 3 kokousta.

Yhdistyksen sääntömuutos on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa. uusien sääntöjen mukaisesti tilikausi vaihtuu. Tästä syystä tehtiin normaalin 1.1.2006-31.12.2006 tilinpäätöksen lisäksi ylimääräinen jaksoa 1.1.-31.5.2007 koskeva tilinpäätös. Jatkossa tilikausi alkaa 1.6.

Kotiseutumatka Metsäpirttiin järjestettiin 15.-17.6.2007. Yhdistyksen jäseniä oli muiden metsäpirttiläisten mukana matkalla 8 henkilöä.

Jäsenlehti postitettiin kuudennen kerran talvella 2007. Lehteä postitettiin 141 kpl, joista yksi Ruotsiin. Ylimääräisiä numeroita varattiin uusille jäsenille.

Sukukirjatoimikuntaan kuuluivat Ilmi Pesonen, Pentti Ahtiainen, Niilo Kiiski, Raija Herrala-Nurmi, Markku Lemmetti ja Harri Laine. Toimikunta on tehnyt sukutietojen tarkistusta ja virheiden korjaamista aktiivisesti. 3 sukupolvea on tarkistettu.

Sukukirjapäivä järjestettiin Helsingissä 22.4.2007. Vierailevana esitelmöitsijänä oli Kari-Matti Piilahti. Osallistujia oli 12 henkilöä.

Edustustoimia

Metsäpirttijärjestöt-toimikunta. Sukuseuran hallituksen jäsenet ovat käyneet kokouksissa mahdollisuuksiensa mukaan.

Karjalaiset kesäjuhlat Oulussa 15.-17.6.2007. Osallistui 6 henkilöä sukuseurasta.

Kunniajäsen Heikki Ahtiaisen hautajaisiin ja muistotilaisuuteen osallistuivat Harri Laine ja Markku Saarinen.

Seuran jäsenistö

152 jäsentä.
Poisnukkuneita kaksi.
Uusia jäseniä liittyi 10 henkilöä.