METSÄPIRTIN AHTIAISTEN SUKUSEURA RY.

Pöytäkirja sukuseuran vuosikokouksesta, joka pidettiin 10.8. 2002 klo 12.00 alkaen Liedossa, Tuulensuun tilalla, Markku Saarisen kotona.

Osallistujat: Markku Saarinen, Ilmi Pesonen, Liisahelena Ståhle, Matti Ahtiainen, Pauliina Ahtiainen, Asko Ahtiainen, Elvi Urpanen, Hannes Ahtiainen, Raija ja Pauli Hämäläinen, Marianna Vilén, Aino ja Mikko Pentti, Anne ja Jouni Ahtiainen, Jukka Ahtiainen, Ville Ahtiainen, Vesa ja Helena Ahtiainen, Marja ja Viljo Hämäläinen, Taru Ahtiainen, Airi ja Markku Kosonen, Raimo Ahtiainen, Pirjo-Riitta Reinikainen, Raili Peltola, Veikko ja Ritva Repo, Kaisa ja Matti Alistalo, Pentti Ahtiainen, Niilo Kiiski, Valma Partanen, Vappu Kivioja, Eeva Ahtiainen, Tarmo ja Leila Ahtiainen, Kaisa Ahtiainen, Kauko Ahtiainen, Maria Ojala, Sirkka Hynninen, Santeri Hynninen, Maria Heinonen, Pirkko Kaipanen, Katariina Ahtiainen, Kerttu, Tanja ja Jukka Saarinen.

1. Sukuseuran esimies Markku Saarinen avasi kokouksen klo 12.20.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Saarinen, sihteeriksi Liisahelena Ståhle, pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Tarmo Ahtiainen ja Raili Peltola.
3. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
4. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksyttiin toimintakertomus.
6. Rahastonhoitaja Liisahelena Ståhle luki tilintarkastajien lausunnon v. 2001 tileistä ja kertoi sukuseuran taloudellisesta tilanteesta. Vahvistettiin kuluneen toimintavuoden tilit.
7. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle Tarmo Ahtiaisen toimiessa puheenjohtajana tämän kohdan käsittelyn aikana.
8. Vahvistettiin seuraavan vuoden toimintakertomus ja talousarvio.
9. Päätettiin hallituksen jäsenmäärän pysyvän ennallaan eli seitsemänä. (7).
10. Erovuoroisten hallitusten jäsenten Liisahelena Ståhlen ja Matti Ahtiaisen tilalle valittiin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Jouni Ahtiainen ja Pentti Ahtiainen.

Pauliina Ahtiainen pyysi henkilökohtaisten syiden takia eroa hallituksesta ja hänen tilalleen valittiin Maria Ahtiainen toimintakaudeksi 2002-2003.

11. Vuoden 2003 jäsenmaksuksi päätettiin 10 €, eli jäsenmaksu säilyy entisenä.
12. Hallitus esitti sukukokoukselle sukuseuran liittymistä Karjalan Liittoon ja samalla Karjalaisten sukuyhteisöjen liittoon. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.

Keskusteltiin myös toimintasuunnitelmassa olevasta internet-sivujen perustamisesta ja ylläpidosta.

Ilmi Pesonen ja Viljo Hämäläinen esittelivät ehdotusta sukuseuran standaariksi. Perustettiin työryhmä tehtävänään saada standaari valmiiksi sukuseuran 10-vuotisjuhlaan. Työryhmään kuuluvat Viljo Hämäläinen,Ilmi Pesonen ja Taru Ahtiainen.

Puheenjohtajan ehdotuksesta perustettiin toimikunta valmistelemaan sukuseuran 10-vuotisjuhlaa, joka pidetään 13.-14. syyskuuta v. 2003 Uudessakaupungissa. Toimikuntaan valittiin Raimo Ahtiainen, Liisahelena Ståhle, Katariina Ahtiainen, Maria Ojala ja Marianna Vilén. Kokoonkutsujana toimii sukuseuran esimies Markku Saarinen.

13. Valittiin tilintarkastajiksi Kari S. Ahtiainen ja Maria Heinosen tilalle Raimo Ahtiainen.
14. Puheenjohtaja Markku Saarinen päätti kokouksen klo 14.00

Vakuudeksi:

Liisahelena Ståhle Markku Saarinen
sihteeri

puheenjohtaja

Tarmo Ahtiainen Raili Peltola
pöytäkirjantarkastajat