Toimintakertomus 2009 – 2010 Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura ry.

Vuosikokous

Vuoden 2009 vuosikokous pidettiin Turun Marttayhdistyksen tiloissa Turussa 29.08.2009. Läsnä 37 henkilöä. Tilaisuuden aluksi vietettiin hiljainen hetki yhdistyksen poisnukkuneen jäsenen Elvi Urpasen muistoksi.

Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Riitta Siltanen, Harri Laine ja Raija Herrala-Nurmi. Heidät valittiin uudelleen hallitukseen kolmivuotiskaudeksi. Vuosikokous valitsi Harri Laineen puheenjohtajaksi edelleen. Tilintarkastajiksi valittiin Kari Ahtiainen ja Raimo Ahtiainen, varalle Tarmo Ahtiainen ja Risto Ahtiainen.

Virallisen vuosikokouksen jälkeen seuran puheenjohtaja Harri Laine ja hallituksen jäsen Markku Lemmetti esitelmöivät havainnollisesti sukumme varhaisimmista asuinsijoista Metsäpirtissä.

Vuosikokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Raija Herrala-Nurmi, sihteeriksi Katariina Ahtiainen, rahastonhoitajaksi Matti Ahtiainen Nokialta.

Toimintaa

Hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksen lisäksi kaksi kokousta. Lisäksi on pidetty yhteyttä sähköpostitse.

32-sivuinen jäsenlehti postitettiin kevättalvella 2010. Lehteä lähetettiin 153 kpl Suomeen, 2 kpl Ruotsiin.

Sukuseuran tapahtumista on tiedotettu myös seuramme nettisivuilla.Sivuilta löytyy mm. sukuseuramme ja sukunimen historiaa, jäseneksi liittymisohjeet, luottamushenkilöiden yhteystiedot, uusimmat uutiset, myyntituotteet. Jäsenlehti on luettavissa netissä.

Sukuseuramme Facebook-sivut on avattu kuluneena vuonna. Tällä hetkellä Facebook-ryhmäämme on liittynyt 29 henkilöä. Ryhmään liittymiseen tarvitaan sähköpostiosoite. Tiedotusta jaetaan myös tätä kautta.

Kotiseutumatkat

Seuran oma kotiseutumatka Metsäpirttiin järjestettiin 10.–13.6.2010. Osallistujia oli 32 henkilöä. Nuoria oli mukana ilahduttavan paljon. Sukumme kantaisän Lauri Ahtiaisen kotipaikka paikannettiin, samoin käytiin hänen hautapaikallaan. Matkasta suunnitellaan slideshow-esitystä tulevaan vuosikokoukseen.

Sukukirjatoimikunta

Toimikuntaan kuuluivat Ilmi Pesonen, Pentti Ahtiainen, Niilo Kiiski, Raija Herrala-Nurmi, Markku Lemmetti ja Harri Laine.

Toimikunta kokoontui 2 kertaa. Toimikunta on jatkanut sukutietojen tarkistusta ja virheiden korjaamista aktiivisesti. Harri Laine ja Markku Lemmetti ovat vierailleet Mikkelin maakunta-arkistossa. He ovat tutkineet kartta-aineistoa ja saaneet selville kylien tilarajoja isojaon aikana. Sukutietojen tarkistus on edennyt hyvin. 3600 nimeä on tarkistettu. (vrt. ed. vuonna 2400). 7 sukupolvea on tarkistettu. Työ on menossa 1950-luvun henkilöissä ja tapahtumissa.

Edustustoimia

Metsäpirttijärjestöt-toimikunta: sukuseuran hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin mahdollisuuksiensa mukaan.

Karjalaiset kesäjuhlat Helsingissä 17.-20.6.2010. Osallistui 6 sukuseuramme jäsentä.

Kuulutko sukuuni -messut Vantaalla syksyllä 2009. Sukukirjatoimikunta osallistui.

Kuulutko sukuuni -messut Vantaalla syksyllä 2008. Harri Laine ja Ilmi Pesonen edustivat seuraamme.

Seuran jäsenistö

172 jäsentä. Poisnukkuneita 3 henkilöä. Uusia jäseniä liittyi 5 henkilöä.

05.09.2010
Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuran hallitus