Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura ry

Toimintakertomus 1997-98

Sukuseuran viides toimintavuosi sujui aikaisempien vuosien tapaan toiminnan suunnan luomisessa.

HALLITUS

Hallituksessa toimivat: jäseninä Raimo Ahtiainen Laitilasta, Tarmo Ahtiainen Kauhajoelta ja Raili Peltola Kauhajoelta ja varajäseninä Risto Ahtiainen Raahesta sekä Marja Heinonen Turusta. Seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana toimi Liisahelena Ståhle Turusta, varapuheenjohtajana Lauri Ahtiainen Turusta ja puheenjohtajana eli suvun esimiehenä Ilmi Pesonen Helsingistä.

Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa jälkeen pitkähkön suunnittelukokouksen 22-23.11.97 Karjala lehden järjestämällä risteilyllä. Oli erittäin hyödyllistä viettää aikaa yhdessä ja tutustua. Valitettavasti kaikki hallituksen jäsenet eivät päässeet mukaan. Hallitus piti vuoden 1998 puolella kaksi puhelinkokousta, mistä saadut kokemukset olivat hyviä. Kokousten lisäksi on oltu vilkkaasti kirje- ja puhelinyhteyksissä asioiden niin vaatiessa.

Ilmi Pesonen osallistui Karjalan Liiton järjestämään "Karjalaiset sukuseurat kohtaavat" päivään 18.10.97 Lappeenrannassa ja hänet valittiin Karjalan Liiton sukuseuratoimikuntaan, jonka tarkoituksena on suunnitella sukuseuroja tukevaa toimintaa.

Metsäpirtin Ahtiaisten Sukuseuraa ry esittäytyy Salossa Karjalaisten kesäjuhlilla 12-14.6.98 sekä Vaasan taiteiden yössä sukua esittelevällä 70x100 cm taululla. Metsäpirtti lehdessä on juttu sukuseurasta.

SUKUKOKOUS METSÄPIRTISSÄ

Toimintavuoden suurhankkeena voi pitää sukukokouksen pitämistä Metsäpirtissä tai ainakin melko lähellä, Kiviniemessä, ja yhteistä tutustumisretkeä suvun juurille.

SUKUTUTKIMUS

Heikki Ahtiainen Vääksystä, Kari Ahtiainen Lahdesta, Pentti Ahtiainen Uudestakaupungista ja Ilmi Pesonen Helsingistä kokoontuivat syyspuolella Uudessakaupungissa ja 9.5. Vääksyssä selvittämässä suvun tutkimisen tilannetta. Todettiin, että paljon on jo tehty, mutta paljon on vielä tehtävää.

Pentti Ahtiainen, saatuaan oman perheensä kirjan valmiiksi, lupautui keskittymään Heikki Ahtiaisen kanssa päämääränä olevan sukukirjan tekstin ja kuvien kokoamiseen. Kari Ahtiainen ja Ilmi Pesonen keskittyvät sukuselvitysosan työstämiseen. Heikki Ahtiainen, koko hankkeen alullepanijana on työssä mukana halunsa mukaan.

Sukuselvitystä varten lähetettiin Pentti Ahtiaiselta saatuihin Ahtiaisten osoitteisiin pyyntö antaa selvitys omasta suvusta. Kirjeitä lähetettiin 80 ja vastauksia saatiin 16.

MATKAPAITA

Luovaa innostusta osoittaen Raili Peltolan aloitteesta valmistui ensimmäinen erä Metsäpirtin Ahtiaisten teepaitoja ensimmäisen yhteisen kotiseuturetken kunniaksi.

YLEISESTI

Vaikka kovin paljon näkyvää ei ollakaan saatu aikaan, niin hyviä ituja on itämässä, joista ajastaan sopii odottaa kauniita hedelmiä.
Kiitos kaikille toimintaan osallistuneille hyvästä toimintavuodesta.

-->