Toimintakertomus 2003-2004

Toimintakertomus on tehty vuosikokousten 21.9.2003 - 12.9.2004 väliseltä ajalta.

Vuosikokous 2003

Vuoden 2003 kymmenvuotisjuhlakokous pidettiin juhlan kunniaksi kaksipäiväisenä 20.-21.9.2003. Kokous pidettiin sukuseuran perustamispaikassa Uudessakaupungissa hotelli Aquariuksessa. Osallistujia oli lauantain juhlassa 48 henkilöä ja sunnuntain virallisessa kokouksessa 50 henkilöä.

Lauantain 20.9 kymmenvuotisjuhlassa kuultiin runon lausuntaa, katsaus seuran historiaan, mietelmätarina juurien menettämisestä, sukukirja-asiaa, yhteislaulua sekä vanhojen tanssien tanssiesitys. Juhlan jälkeen halukkaat pääsivät vesibussiristeilylle katsastamaan Uudenkaupungin saaristoa.

Sunnuntaipäivä 21.9 aloitettiin seppeleen laskulla sankarivainajien haudalle, jonka jälkeen halukkaat osallistuivat jumalanpalvelukseen Uudenkaupungin kirkossa. Puolen päivän aikaan pidettiin seuran virallinen vuosikokous.

Sukuseuran kymmenvuotisen taipaleen kunniaksi seuran näkyvimmille vaikuttajille luovutettiin Karjalan-Liiton mitalit. Sukuseuran perustajalle ja kunniajäsenelle Heikki Ahtiaiselle luovutettiin Karjalan-Liiton hopeinen ansiomerkki. Sukuseuran perustamisesta lähtien yhdeksän vuoden mittaisen sihteerin virkaa hoitanut Liisahelena Ståhle vastaanotti Karjalan-Liiton pronssisen ansiomerkin.

Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat varaesimies Ilmi Pesonen, Elvi Lohilahti sekä Maria Heinonen. Uusia jäseniä ehdotettiin niin paljon, että kokous päätti nostaa hallituksen jäsenmäärän seitsemästä kahdeksaan. Uusiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Raija Herrala Uudestakaupungista, Markku Lemmetti Mietoisista, Katariina Ahtiainen Tampereelta sekä Harri Laine Helsingistä. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi sukuseuran varaesimieheksi Harri Laineen. Muut hallituksen jäsenet jatkoivat tehtävissään, jotka ovat esimies Markku Saarinen, sihteeri / rahastonhoitaja Jouni Ahtiainen, jäsenet Asko Ahtiainen, Pentti Ahtiainen.

Vuosikokouksessa esiteltiin ja julkaistiin sukuseuran pöytästandaari, jonka suunnitteluryhmä perustettiin edellisessä vuosikokouksessa. Nimilaatalla varustetut standaarit luovutettiin suunnitteluryhmän vetäjälle Viljo Hämäläiselle, sukuseuran perustajalle Heikki Ahtiaiselle sekä pitkään sihteerinä toimineelle Liisahelena Ståhlelle.

Sukuseuran toimintaa

Jäsenistölle postitettiin marraskuussa 2003 perinteeksi muodostunut sukuseuran lehti. Lehti pitää sisällään tietoja sukuseuran tapahtumista kuluneena vuonna sekä runoja ja tarinoita suvun jäseniltä ja kuulumisia tämän päivän Metsäpirtistä.

Sukukirjatoimikuntaan kuuluvat Ilmi Pesonen, Pentti Ahtiainen, Niilo Kiiski, Raija Herrala ja Markku Lemmetti. Sukututkimusosuuden tietojen teknisessä käsittelyssä on apuna ollut Harri Laine. Jouni Ahtiainen on luonut seuran nettisivujen yhteyteen salasanalla suojatun osion sukukirjan materiaalille. Sukukirjatoimikunta on kokoontunut kuluneen vuoden aikana viisi kertaa.

Sukuselvitystyön vauhdittamiseksi järjestettiin Sukupäivä Helsingin Karjalatalolla 6.3.2004. Matkalle järjestettiin yhteiskuljetus Uudestakaupungista Turun kautta Helsinkiin. Paikalla olikin reilun parinkymmenen hengen joukko edistämässä sukukirjan syntyä. Tilaisuuden antina kirjaprojekti sai uutta puhtia ja kirjan valmistumiselle annettiin uusi takaraja vuoden 2005 loppuun mennessä.

Suvun jäsenten selvittämiseksi hankittiin Maistraatilta Varsinais-Suomen alueella asuvien Ahtiainen-nimisten henkilöiden osoitteet. Näille postitettiin kirje, jossa kerrottiin Matsäpirtin Ahtiaisista sekä pyydettiin ottamaan yhteyttä, mikäli kuuluvat sukuun. Mukana seurasi myös perhetietolomake, jolla voi ilmoittaa omansa sekä lähisukulaisten henkilötietoja. Sukukirjatoimikunta on kerännyt saadut tiedot.

Sukuseuran standaari luovutettiin Metsäpirttiarkistolle sen avajaisissa Mynämäellä.

Sukuseuran kotisivuja Internetissä on ylläpidetty kaiken aikaa uusilla tiedoilla sekä ilmoituksilla. Sivuilla on vieraillut jo yli 2100 kävijää. Sivut löytyvät osoitteesta www.metsapirtti.net/suvut/ahtiainen. Sieltä löytyy mm. hallituksen jäsenten esittely, sukuseuran historiaa, palautelomake sukuseuran hallitukselle, tilastoja, yms.

Sukuseura järjesti 24.-27.5.2004 kotiseutumatkan Metsäpirttiin. Matkalla käytiin myös Käkisalmessa ja Konevitsan luostarisaaressa. Matkalle osallistui 14 henkilöä.

Hallitus on pitänyt toimintakauden aikana järjestäytymiskokouksen lisäksi kolme muuta kokousta. Kokousten lisäksi hallituksen jäsenet ovat olleet useaan eri otteeseen puhelin- ja sähköpostiyhteydessä, jolla on saatu nopeasti päätöksiä yksittäisiin asioihin.

Sukuseuran tiedotusmateriaalia on uudistettu ja ajantasaistettu. Uudistettuja esittelytauluja käytettiin jo kuluneen vuoden Karjalaisissa kesäjuhlissa Joensuussa.

Edustustoimia

Metsäpirttijärjestöt -toimikunta on kokoontunut vuoden aikana kahteen otteeseen. Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuralla on ollut edustajat paikalla.

Metsäpirtin Ahtiaiset osallistui Joensuussa pidettyihin Karjalaisiin kesäjuhliin. Sukuseura oli mukana juhlakulkueessa logolla varustetun nimikyltin kera. Esillä oli myös uudistettu sukuseuran esittelytaulu, joka oli ulkoasultaan saanut positiivista palautetta.

Metsäpirtin pitäjäpäivät olivat Metsäpirtissä 2.-5.7.2004. Mukana pitäjäpäivillä oli myös Metsäpirtin Ahtiaisia. Paluumatkalla bussissa Raija Herrala piti lyhyen esityksen Ahtiaisten sukuseurasta ja sukuseuran toiminnasta.

Kuluneena vuonna on perustettu Turun Metsäpirttikerho, jossa aktiivisina kerholaisina on useita Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuran jäseniä. esim. kerhon sihteerinä on Ahtiaisiin kuuluva Niilo Kiiski.

Seuran jäsenistö

Vuosikokous päätti menettelystä, jolla yli kaksi vuotta jäsenmaksun laiminlyöneet jäsenet erotetaan viimeisen muistutuksen jälkeen seuran jäsenistöstä. Vuoden 2003 loppuun mennessä tällaisia jäseniä oli kolme kappaletta, joiden tiedot poistettiin jäsenrekisteristä.

Kuluneena toimintavuotena kaksi sukuseuran jäsentä on nukkunut pois ja neljä eronnut, joista kolme jäsenmaksun laiminlyönnin vuoksi. Näistä huolimatta seuran jäsenmäärä on kasvanut edellisen vuoden vuosikokouksen jälkeen. Uusia jäseniä on vuoden aikana tullut 21 kappaletta. Tämän hetken jäsenmäärä on 141 jäsentä, joista 64 on miehiä ja 77 naisia. Kasvua jäsenmäärässä edellisvuodesta on 13 %.

Jäsenistä neljä on nuorisojäseniä, yksi ainaisjäsen sekä yksi kunniajäsen ja yksi jäsenmaksusta vapautettu vapaajäsen. Edelleen nuorisojäsenien mukaan tulo on vaatimatonta, vaikka sääntöjen mukaan varsinaisen jäsenen alaikäinen jälkeläinen pääsee nuorisojäseneksi ilman jäsenmaksua ja äänioikeutta. Kuluneena vuonna ei tullut yhtään uutta nuorisojäsentä. Jäsenistön keskimääräinen ikä on 58 vuotta (11 jäsenen syntymäaikatietoja ei ole jäsenrekisterissä).

Sukuseuran pääasiallinen tulonlähde on jäsenmaksut. Jonkin verran tuloja saadaan lahjoituksina sekä hyvin marginaalisesti sukutuotteiden, eli sukupaitojen, -kuorien sekä standaarien myynnistä.

Liedossa, 12.9.2004

Sukuseuran hallitus