Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura ry

Toimintakertomus 1998-99

Toimintaa on jatkettu vapaaehtoisvoimin sukua selvittäen ja menneitä muistoja keräten.
Vuoden päätapahtuma oli sukututkimuspäivän järjestäminen Lahdessa 12.9.1998.

HALLITUS

Hallituksessa toimivat: jäseninä Raimo Ahtiainen Laitilasta, Tarmo Ahtiainen Kauhajoelta ja Raili Peltola Kauhajoelta. Seuran sihteerinä ja rahastonhoitajana toimi Liisahelena Ståhle Turusta, varapuheenjohtajana Lauri Ahtiainen Turusta ja puheenjohtajana sekä suvun esimiehenä Ilmi Pesonen Helsingistä.

Hallitus on kokoontunut kaksi kertaa ja pitänyt yhden puhelinkokouksen. Lisäksi on neuvoteltu tarpeen mukaan puhelimitse ja tavattaessa.

Ilmi Pesonen osallistui lokakuussa 1998 Karjalan Liiton järjestämään seminaariin "Suku- ja kyläkirjojen toimittaminen".

Metsäpirtin Ahtiaisten Sukuseuraa esittelevä taulu oli esillä Vaasassa 19-20.6.1999 Karjalan Liiton kesäjuhlilla. Metsäpirtin Sanomissa on juttu sukuseurasta.

KOKOUKSIA

Viime vuonna tehtiin retki Metsäpirttiin ja Sakkolan puolella Kiviniemessä pidettiin sukukokous. Matkalle osallistui 36 henkilöä.

Vuoden 1999 sukukokous pidetään 14-15.8. Voionmaan opistossa, Ylöjärvellä. Ohjelmassa on sukukokouksen ja illanvieton lisäksi sukututkimusohjelmaa.

SUKUTUTKIMUS

Sukuseuran toiminnan tavoitteeksi on jo säännöissä määritelty "selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta". Sukututkimus kiinnostaa kovasti sukua ja niinpä 12.9.1998 Lahteen kokoontui 27 Ahtiaista ja heidän ystäväänsä perehtymään tarkemmin sukututkimukseen sekä myös Metsäpirtin Ahtiaisten tutkimiseen. Tilaisuuden innoittamana kehotettiin jäseniä keräämään talteen suvun perimätietoa ja aineistoa. Muutamat jäsenet ottivat yhteyttä ja työ etenee.

Heikki Ahtiainen, Kari Ahtiainen ja Ilmi Pesonen ovat jatkaneet sukutietojen keräämistä ja tallentamista.

LOGOKILPAILU

Viime vuonna valmistettujen t-paitojen innoittamana julistettiin kilpailu seuran uudeksi logoksi. Tulos julkistetaan sukukokouksen yhteydessä.

YLEISTÄ

Seuran tilille on karttunut rahaa kiitettävästi. Tilin saldo oli .8.1999 yhteensä 15 832,74 mk

Seuraan kuului 1.8.1999 yhteensä 86 jäsentä. Tavoitteeksi asetettu 100 jäsentä jäi vähän vajaaksi, mutta on vain ajan kysymys, koska tämä raja ylittyy.

-->