Toimintakertomus 2002-2003

Toimintakertomus on tehty vuosikokousten 10.8.2002 - 20.9.2003 väliseltä ajalta.

Vuosikokous 2002

Vuosikokous 10.8.2002 pidettiin sukuseuran esimiehen Markku Saarisen kotona Liedossa Tuulensuun tilalla. Kokoukseen osallistui kaikkiaan 49 henkilöä.

Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat pitkäaikainen sihteeri Liisahelena Ståhle sekä Matti Ahtiainen. Omiin henkilökohtaisiin syihin vedoten myös Pauliina Ahtiainen pyysi eroa hallituksesta, joka myönnettiin. Uusiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Jouni Ahtiainen Liedosta ja Pentti Ahtiainen Uudestakaupungista. Pauliina Ahtiaisen tilalle yksivuotiseksi jäseneksi valittiin Maria Heinonen Turusta. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi sukuseuran sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Jouni Ahtiaisen. Muut hallituksen jäsenet jatkoivat tehtävissään, jotka ovat esimies Markku Saarinen, varaesimies Ilmi Pesonen, jäsenet Asko Ahtiainen ja Elvi Lohilahti.

Vuosikokous valitsi toimikunnan seuraavan vuoden juhlakokouksen järjestämiseksi kokoonkutsujana Markku Saarinen. Toinen toimikunta valittiin suunnittelemaan sukuseuran standaaria vetäjänä Viljo Hämäläinen. Molempien toimikuntien toiminnan tulos tullaan näkemään vuoden 2003 vuosikokouksessa.

Vuosikokous nimesi Jouni Ahtiaisen kehittämään suvun nuoremmille edustajille suunnattua ohjelmaa ja toimintaa. Tällä rintamalla vuosi on ollut hiljainen johtuen tehtävän puutteellisesta määrittelystä sekä varsinaisen kohderyhmän puuttumisesta.

Sukuseuran toimintaa

Metsäpirtin Ahtiaisten Sukuseura ry. hyväksyttiin Karjalan Liiton vuoden 2002 syyskuun valtuuston kokouksessa Karjalan Liiton sekä Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton jäseneksi. Sukuseuran jäsenyyden myötä sukuseuran yksittäiset jäsenet kuuluvat siten Karjalan Liittoon. Karjalan Liitto lähetti jäsenyyden merkiksi jäsenille henkilökohtaiset Karjala kortit.

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti Jouni Ahtiainen valtuutettiin hoitamaan sukuseuran internetsivujen perustamista. Sukuseuran kotisivut avattiin syyskuun puolivälissä 2002 osoitteessa www.metsapirtti.net/suvut/ahtiainen. Noin vuosi domainin avaamisen jälkeen sivuilla on vieraillut 980 kävijää. Tasaisena vauhtina tämä tekee n. 3 kävijää päivää kohti. Tosin kesäaikana sivuilla vierailut olivat melko vähäisiä. Sivuja on päivitetty jatkuvasti uusien tiedotteiden ja informaation osalta sekä ulkoasunkin osalta.

Sukuseura uudisti ilmettään postituksissa hankkimalla loppuvuuodesta 2002 edustavia, seuran logolla varustettuja c5-kokoisia kirjekuoria. Kuorista on saatu positiivista palautetta niin jäseniltä, kuin jäsenistön ulkopuolelta. Kirjekuoria ovat myös sukuseuran jäsenet voineet ostaa omaan käyttöönsä.

Jäsenistölle postitettiin syyskuussa 2002 jäsenkirjelmän sijasta enemmän informaatiota ja lukemista sisältänyt sukuseuran lehtinen. Lehti on eri muodoissa ilmestynyt jo useampana vuonna, joten tänä vuonnakin kerättiin suuri määrä eri kirjoittajien tekstejä, joista koottiin melko laaja lehtinen. Lehti sisälsi mm. tarinat edellis kesän Metsäpirtin matkasta, tarinan vuosikokouksesta 2002, ex-sihteerin muistelmia sekä viimeisimpiä kuulumisia Metsäpirtistä.

Hallitus on pitänyt toimintakauden aikana järjestäytymiskokouksen lisäksi yhden tapaamisen 23.11.2002. Lisäksi hallituksen jäsenet ovat olleet useaan eri otteeseen puhelin- ja sähköpostiyhteydessä sekä tavanneet epävirallisemmin pienemmissä ryhmissä. Kun lähes jokaisella hallituksen jäsenellä on sähköpostiyhteys, on se mahdollistanut pienempien asioiden käsittelyn äänestysperiaatteella sähköpostitse.

Sukuseuran tili on ollut pitkään Merita-pankissa. Joulukuun alussa avattiin sukuseuralle uusi tili Mietoisten Säästöpankkiin. Säästöpankin tiliä tullaan jatkossa käyttämään päätilinä ja Meritan tili on kakkostilinä.

Joulun lähestyessä sukuseuran hallitus muisti jäsenistöä Anne Ahtiaisen askartelemilla sukuseuran logoa mukailleilla joulukorteilla. Joulukortti postitettiin myös Karjalan Liittoon.

Edustustoimia

Metsäpirttiseuran pikkujoulut pidettiin Helsingin Karjalatalolla joulukuussa. Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuraa edustamassa paikalla olivat mm. esimies Markku Saarinen ja varaesimies Ilmi Pesonen.

Karjalan Liiton pitäjäesittelyt alkoivat tammikuussa 2003. Metsäpirtti oli ensimmäisten esiteltävien pitäjien ryhmässä. Metsäpirtin esittelyn yhteydessä Metsäpirtin Ahtiaisten Sukuseuran sihteeri Jouni Ahtiainen piti lyhyen esitelmän edustamastaan sukuseurasta sekä "nuoremman" polven näkemyksestä tämän päivän suomalaiseen Karjala-kulttuuriin.

Ahtiaisten Sukuseura oli edustettuna paikalla, kun Metsäpirttijärjestöt -toimikunta kokoontui ensimmäisen kerran 1.3.2003 Alastarossa.

Metsäpirtin 100 vuotisjuhla pidettiin 28-29.6 Kurikassa. Sukuseuramme esimies Markku Saarinen oli edustajana Metsäpirtin kyykkäjoukkueessa kiivaassa pelissä Metsäpirtti vs. Sakkola, jonka voiton vei Sakkolan joukkue.

Seuran jäsenistö

Sukuselvitystyön vauhdittamiseksi oli määrä järjestää "suku tutuksi" -päivä Helsingin Karjalatalolla huhtikuussa. Ennakkoilmoittautumisten vähyydestä johtuen tilaisuus peruttiin. Kaikesta huolimatta sukukirjatoimikunta jatkaa työtään kirjan kokoon saamiseksi. Sukuselvityksen toimikuntaan kuuluu tällä hetkellä Ilmi Pesonen, Pentti Ahtiainen sekä Niilo Kiiski.

Seuramme jäsenmäärä on kasvanut vuoden 2002 vuosikokouksen ajankohdan 113:sta jäsenestä 126 jäseneen. Jäsenmäärän kasvu on siis ollut 10%. Tämä on ilahduttavan paljon. Jäsenistä viisi on nuorisojäseniä, joista yksi on saavuttanut tänä vuonna täysi-ikäisyyden. Jäsenistössä on yksi ainaisjäsen sekä yksi kunniajäsen. Kuluneen vuoden aikana seuraan on liittynyt uusia jäseniä 16 kappaletta, kaksi seuran jäsentä on jättänyt eronpyynnön, joihin on suostuttu. Lisäksi sihteerin tietoon on kuluneena vuonna tullut yksi jäseniä koskeva kuolemantapaus sekä yksi jo edellisen toimintavuoden aikana tapahtunut kuolemantapaus.

Sukuseuran pääasiallinen tulonlähde on jäsenmaksut. Jonkin verran tuloja saadaan lahjoituksina sekä hyvin marginaalisesti sukutuotteiden, eli sukupaitojen sekä -kuorien myynnistä. Kuluneen toimintavuoden suurin yksittäinen lahjoitus oli Markku Saarisen vuoden 2002 sukukokouksen osallistumismaksujen tilittäminen lyhentämättöminä sukuseuran hyväksi. Saarinen isännöi ko. kokousta omaan laskuunsa.

Liedossa, 19.9.2003

Sukuseuran hallituksen puolesta
sihteeri Jouni Ahtiainen