Toimintakertomus 2016-2017, Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura ry

Vuosikokous

Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuran vuosikokous pidettiin yksipäiväisenä 4.9.2016 Merikeskus Forum Marinumissa Turussa. Läsnä oli 58 henkilöä, joista 40 oli sukuseuran jäseniä. Ennen ja jälkeen kokousta kokousvierailla oli mahdollisuus tutustua merimuseoon. Kokouspäivänä sää oli kesäisen aurinkoinen.

Ennen varsinaisen vuosikokouksen alkua ohjelmassa oli ruokailu. Sukuseuramme puheenjohtaja Jouni Ahtiainen viihdytti ja viritti musisoinnillaan kokousväkeä kokoustunnelmiin. Harri Laine kertoi olleensa yhteydessä Kari Ahtiaiseen, jonka sukujuuret ovat lähinnä nykyisen Mäntyharjun alueelta. Kari ilmaisi viime vuoden sukukokouksen yhteydessä kiinnostuksensa mahdollisesta yhtenevistä sukujuurista Metsäpirtin Ahtiaisten kanssa. Dna-tutkimuksen avulla tämä voitaitaneen mahdollisesti todentaa. Vielä ei Metsäpirtin Ahtiaisista ollut löytynyt sopivaa/halukasta dna-verrokkia (Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Matti Ahtiainen Vehmaalta ilmoitti halukkuutensa verrokiksi).

Puheenjohtaja Jouni Ahtiainen toivotti osanottajat tervetulleeksi varsinaiseen vuosikokoukseen. Varsinaisessa vuosikokouksessa Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus. Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja rahastonhoitaja tulo- ja menoarvion toimikaudelle 2016–2017. Tulo- ja menoarvioon tuli pieniä täsmennyksiä vuosikokouksen päätösten pohjalta. Hallitus esitti, että tulevalla toimikaudella ei perittäisi jäsenmaksua. Jos jäsen haluaa seuramme kautta kuulua Karjalan Liittoon, hän maksaa kauttamme Karjalan Liiton vuotuisen jäsenmaksun. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

Sukuseuran hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat Jaakko Ahtiainen ja Päivi Laaksonen. Harri Laine ja Eija Herrala valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Jouni Ahtiainen jatkaa sukuseuramme puheenjohtajana. Raija Herrala-Nurmi ja Harri Siltanen valittiin toiminnantarkastajiksi. Heille sijaisiksi valittiin Markku Saarinen ja Matti Ahtiainen Nokialta.

Sukuseuran seuraava vuosikokous päätettiin pitää kaksipäiväisenä Hämeenlinnan seudulla syyskuun alussa 2017. Päätettiin, että keväällä 2017 järjestetään toimintapäivä (ruokaperinteet, piirakat). Markku Saarinen totesi, että Karjalaisia kesäjuhlia vietetään Jyväskylässä 16.–18.6.2017. Hän toivoi sukuseuran jäseniä osallistumaan juhliin ja niissä järjestettävään juhlakulkueeseen. Todettiin, että sukukirjaa on edelleen. saatavissa. Kirjaa markkinoidaan erilaisten tilaisuuksien yhteydessä. Sukukirjan tietoja päivitetään. Muuttuneet tiedot ilmoitetaan ensisijaisesti sukuseuran kotisivuilta löytyvällä muutosilmoituskaavakkeella. Aineistoa täydennetään ja aineiston keräystä sekä käsittelyä jatketaan.

Toimintaa

Hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksen lisäksi kaksi varsinaista kokousta ja kaksi Skype-kokousta. Lisäksi on pidetty yhteyttä sähköpostitse. Jäsenlehti ilmestyi kesäkuun alussa.

Perinneruokapäivää vietettiin Ypäjällä Kartanon koululla 19.3.2017. Osallistujia oli 25. Järjestelyistä vastasivat Loimaan seudun reippaat naiset Päivi Laaksosen johdolla. Osallistujat valmistivat puolpielavaa, kakkaroita ja kaurakiisseliä.

Karjalan Liiton 68. kesäjuhlat pidettiin 17.–19.6.2016 Seinäjoella. Kaksipäiväiset juhlat kokosivat yli 15 000 osallistujaa. Markku Saarinen edusti sukuseuraamme kesäjuhlilla.

Seuran nettisivuilla on julkaistu ajankohtaisia tiedotteita. Nettisivuilta löytyy myös esim. sukuseuramme ja sukunimen historiaa, jäseneksi liittymisohjeet. luottamushenkilöiden yhteystiedot, uusimmat uutiset sekä myyntituotteet. Eri vuosien jäsenlehdet ovat luettavissa netissä. Sukuseurallamme on myös facebook-sivut. Tähän sukuseuran facebook-ryhmään liittymiseen tarvitaan sähköpostiosoite. Tiedottamiseen käytetään myös facebook-sivuja.

Verotus

Loppuvuodesta 2016 sukuseuran hallitus päätti yhdistyksen liikevaihdon pienuuteen (vähäinen toiminta), tilitapahtumien vähyyteen ja kirjamyynnin hiljentymiseen perustuen hakeutua pois arvonlisäverorekisteristä. Yhdistys on poistettu alv-rekisteristä 14.1.2017 alkaen. Sukuseura on edelleen tuloverovelvollinen ja sillä on oma Y-tunnus.

Seuran jäsenistö

Sukuseuran jäsenmäärä on pysynyt samana kuin viime toimikautena; eli noin kahdessasadassa. Uusia jäseniä on kuluvana toimikautena liittynyt kolme. Poisnukkuneita ei ole tiedossa. Tavoitteena on jäsenmäärän kasvattaminen reilusti yli kahdensadan.

Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuran hallitus