Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura ry

Toimintakertomus 2000-2001

Toimintakertomus on tehty vuosikokousten 09.09.2000-22.09.2001 väliseltä ajalta.

Vuosikokouksemme 9.9.2000 pidettiin Suomenlinnassa toimiupseerikerholla. Kokoukseen osallistui 36 henkilöä.
Hallitukseen valittiin Raili Peltolan tilalle Elvi Lohilahti ja lisättiin hallituksen jäsenmäärää yhdellä ottamalla hallitukseen Pauliina Ahtiainen.
Hallituksessa ovat tällä hetkellä Raimo Ahtiainen puheenjohtajana eli sukuseuran esimiehenä, Ilmi Pesonen varapuheenjohtajana, Liisahelena Ståhle sihteerin ja rahastonhoitajan tehtäviä hoitamassa sekä muina jäseninä Tarmo Ahtiainen, Matti Ahtiainen, Pauliina Ahtiainen ja Elvi Lohilahti.

Hallitus on pitänyt kuluneen toimintakauden aikana järjestäytymiskokouksensa lisäksi yhden puhelinkokouksen 9.4.2001.

Kesäkuun alussa järjestivät Viljo ja Marja Hämäläinen Metsäpirtin-matkan, johon osallistui useita sukuseuran jäseniä. Matka oli ollut mukava ja onnistunut.

Sukuseuraamme kuuluu tällä hetkellä sata jäsentä, joten lisäystä tapahtuu vuosi vuodelta.

Sukukirjan valmistelu jatkuu ja materiaalia otetaan mielellään vastaan.

Turussa 21.9.2001
Sukuseuran hallitus