Vuosikokous 2006
Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura ry

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Harri Laine avasi kokouksen. Hyväksyttiin kokouksen esityslista
(liitteenä)

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Laine ( Harri Siltanen valittiin puheenjohtajaksi niissä kokouksen kohdissa (kohdat 5,6,7,8) missä vaaditaan hallituksen ulkopuolista jäsentä), sihteeriksi Katariina Ahtiainen, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Ståhle ja Tarmo Ahtiainen. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 28 henkilöä.
(Liitteinä kokouskutsu ja osanottajaluettelo)

4. Vuoden 2005 toimintakertomus

Toimintakertomus luettiin ja hyväksyttiin.

5. Vuoden 2004 tilien hyväksyminen

Tässä kohdassa puheenjohtajana Harri Siltanen. Edellisessä vuosikokouksessa luettiin tilinpäätöksenä väärä paperi ja asia jäi kesken. Tilit hyväksyttiin.
(Tilinpäätös liitteenä)

6. Päätetään vastuuvapaudesta vuoden 2005 hallitukselle.

Vastuuvapaus myönnettiin.

7. Vuoden 2005 tilien hyväksyminen

Taloudenhoitaja Markku Lemmetti esitteli tilit ja luki tilintarkastajien kertomuksen.
Keskustelua syntyi tilitietojen kohdasta: muut kulut ja ylijäämän käytöstä.
Ehdotettiin erityisen pankkitilin avaamista sukukirjan valmistelua varten. Ehdotus sai kannatusta. Hyväksyttiin tilit.

8. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2005 hallitukselle

Vastuuvapaus myönnettiin.

9. Toimintasuunnitelma kaudelle 2006-2007

Luettiin toimintasuunnitelma. Kesän 2007 Metsäpirtin matka sai kannatusta. Ilmi Pesonen kertoi tarkemmin sukukirjatoimikunnan työstä ja aikatauluista. Selostuksen jälkeen syntyi vilkasta keskustelua. (Toimintasuunnitelma liitteenä)
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

10. Talousarvio vuodelle 2007

Keskusteltiin ja päätettiin lisätä sukututkimukselle lisää varoja. 2000 euroa lisättiin.

Talousarvio hyväksyttiin (liitteenä)

11. Karjalan liiton jäsenyys

Karjalan liiton jäsenmaksu 5 €/hlö. Jos yhdistyksen jäsen haluaa meidän kauttamme kuulua Karjalan liittoon, hän maksaa silloin jäsenmaksua 15 €. Asiasta kerrotaan jäsenmaksutiedotteessa.

12. Uudet säännöt

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt pieniä teknisiä muutoksia viime vuosikokouksessa hyväksyttyihin sääntöihin. Muutoskohdat käytiin läpi. Hyväksyttiin.
(Uudet säännöt liitteenä)

13. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2007

Hallituksen ehdotus 10 €. Hyväksyttiin. Karjalan liittoon meidän kauttamme kuuluvat henkilöt maksavat 15€.

14. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

Erovuorossa ovat Raija Herrala, Harri Laine ja Markku Lemmetti. Raija Herrala ja Harri Laine ovat suostuneet jatkamaan. Markku Lemmetti pyytää eroa.
Katja Ahtiainen on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä. Hänellä on vuosi jäljellä hallituksessa.
Hallituksen jäseniksi kolme vuoden kaudelle ehdotettiin ja hyväksyttiin: Raija Herrala, Riitta Siltanen ja Harri Laine. Yhden vuoden kaudelle: Liisa Ståhle.

15. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

Kokouksen päättämisen jälkeen havaittiin esityslistassa puute: sääntömääräinen kohta: tilintarkastajien valinta oli jäänyt pois listalta. Puheenjohtaja päätti jatkaa kokousta postitse. (Postitse pidetty tilintarkastajien valinta –kohdan käsittely ohessa liitteinä)

Helsingissä 10.11.2006

Harri Laine puheenjohtaja Katariina Ahtiainen sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan tapahtumien kulkua

Liisa Ståhle Tarmo Ahtiainen