Vuosikokous 2007
Vehmaan Rautilassa 23.09.2007
Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura ry

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Harri Laine avasi kokouksen. Vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden jäsenten Aino Alppirannan ja Heikki Ahtiaisen muistoksi. Harri Laine muisteli kunniajäsen Heikki Ahtiaista ja hänen työtään sukuseuran perustajana, sukututkimustyön tekijänä sekä ensimmäisenä puheenjohtajana. Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Laine. Pirkko Peltonen valittiin puheenjohtajaksi niissä kokouksen kohdissa missä vaaditaan hallituksen ulkopuolista jäsentä. Sihteeriksi valittiin Katariina Ahtiainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Laaksonen ja Markku Lemmetti.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 25 henkilöä.

4. Vuoden 2005 toimintakertomus

Toimintakertomus (liite 1) luettiin ja hyväksyttiin. Puheenjohtaja kertoi sukutietojen tarkistustyöstä: rippikirjojen tiedot eivät ole niin luotettavia kuin henkikirjatiedot. Sakkolan kirkonkirjat ovat internetissä, Metsäpirtin tiedot tulossa syksyllä internetiin. Tarkistustyö vie aikaa keskimäärin ½ tuntia yhden tiedossa olevan henkilön osalta. Tietokannasta puuttuvien ja virheellisesti kytkettyjen henkilöiden osalta aikaa kuluu huomattavasti enemmän. Piakkoin on tehtävä päätös, kuinka laaja materiaali otetaan tulevaan sukukirjaan mukaan.

5. Vuoden 2006 tilien hyväksyminen

Vastuuvapauden myöntäminen. Rahastonhoitaja Matti Ahtiainen esitteli tilinpäätökset ajalta 1.1.2006 – 31.5.2006 sekä ajalta 1.1.2007 –31.5.2007. Luettiin tilintarkastajien kertomukset. Puheenjohtajana Pirkko Peltonen tässä kohdassa. Hyväksyttiin tilinpäätökset. Myönnettiin vastuuvapaus. Kaksi tilinpäätöstä johtuu vanhojen ja uusien sääntöjen vaihtumisesta.

6. Jäsenmaksuasiat

Hallitus ehdotti jäsenmaksuksi edelleen 10 euroa. Lisäksi jäsen maksaa 5 euroa, jos haluaa kuulua Karjalan liittoon yhdistyksemme kautta. Edellä mainittu 5 euroa tilitetään kauttamme Karjalan liitolle. Esitys hyväksyttiin.

7. Toimintasuunnitelma kaudelle 2007 – 2008

Hallituksen esitys (liite 2) käytiin läpi. Suunnitelmissa on mm. Perinnepäivä keväällä 2008. Paikaksi kaavailtiin Turkua. Salli Rastas lupautui tutkimaan sopivia tiloja. Vuoden 2008 vuosikokousta toivotaan edelleen kaksipäiväisenä. Vapaata yhdessäoloaikaa kaivataan. Hallitus pohtii seuraavassa kokouksessaan sopivaa vuosikokouspaikkaa. Jäsenlehti ilmestyy alkutalvesta 2008. Lehdessä on tuolloin tiedot Perinnepäivästä sekä vuosikokouksesta. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

8. Tulo- ja menoarvio

Puheenjohtaja esitteli tulo- ja menoarvion (liite 3). Mm. sukukirjan valmisteluun on varattu 1500 euroa. Tulo ja menoarvio hyväksyttiin.

9. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuoroiset hallituksen jäsenet Markku Saarinen ja Liisahelena Ståhle. He eivät halua jatkaa hallituksessa.(Markku Saarisella on lisäksi 6 vuotta jäsenyyttä täynnä). Heidän tilalleen valittiin Markku Laaksonen ja Markku Lemmetti. Molemmat kolmeksi vuodeksi.

10. Puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Harri Laine.

11. Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Kari Ahtiainen ja Raimo Ahtiainen, varalle Risto Ahtiainen ja Tarmo Ahtiainen.

12. Muut asiat

Ei ilmennyt muita asioita.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30

Vakuudeksi

Harri Laine
puheenjohtaja
Katariina Ahtiainen
sihteeri

.
Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan tapahtumien kulkua

Markku Laaksonen Markku Lemmetti