Toimintakertomus 1999 - 2000

Toimintakertomus on tehty vuosikokousten 15.08. 1999 - 09.09. 2000 väliseltä ajalta.

Sukuseuran edellinen vuosikokous pidettiin Voionmaan opistolla Ylöjärvellä. Siellä hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Matti Ahtiainen Vehmaalta ja uudelleen erovuoroisena ollut Liisahelena Ståhle. Muut hallituksen jäsenet ovat jatkaneet kuluneen kauden ajan. Hallitukseen kuuluvat siis tällä hetkellä Ilmi Pesonen puheenjohtajana, Tarmo Ahtiainen varapuheenjohtajana, Liisahelena Ståhle sihteerinä ja rahastonhoitajana, Raili Peltola, Raimo Ahtiainen ja Matti Ahtiainen. Hallitus on pitänyt toimintakauden aikana kaksi puhelinkokousta ja kaksi muuta kokousta.

Kesäkuun 9 - 11 pv. järjestettiin matka Metsäpirttiin. Matkalle osallistui 44 henkilöä, joista 23 sukuseuran jäseniä. Muut osallistujat olivat joko metsäpirttiläisiä tai heidän ystäviään ja omaisiaan. Matka oli vaiherikas ja ilmeisesti onnistunut, saimme myös uusia jäseniä sukuseuraamme sen aikana. Nuorisoa oli ilahduttavasti osallistujien joukossa useita.

Tällä hetkellä sukuseuraamme kuuluu 97 jäsentä, joista yksi on kunniajäsen ja kaksi lapsijäsentä. Joukossa on tietenkin eräitä, jotka eivät syystä tai toisesta ole viime aikoina maksaneet jäsenmaksua.

Sukututkimusta on jatkettu voimien mukaan. Raimo Ahtiaisen luona Laitilassa pidettiin 21.06. sukukirjan tekemiseen liittyvä kokous, johon osallistuivat Raimo Ahtiainen, Pentti Ahtiainen, Niilo Kiiski ja Ilmi Pesonen. Päätettiin aktivoida suvun jäseniä tekemään muistojen keräämistä. Pentti Ahtiainen selvittää sukuun kuuluvia, mutta tiedoistamme puuttuvia Ahtiaisia. Raimo Ahtiainen lupautui keräämään valokuvamateriaalia ja ottamaan vastaan niihin liittyvää tietoa. Kari Ahtiainen ja Ilmi Pesonen keskustelivat 03.07. Helsingissä sukututkimuksen tilanteesta. Tutkimusta on mahdollista jakaa jatkossa useamman tehtäväksi.

Tätä täällä Suomenlinnassa pidettävää kokousta varten olemme teettäneet collegepaitoja, joita toivomme kaikkien innokkaasti ostavan. Jäseniksi haluavat voivat maksaa jäsenmaksun sihteerille tai rahastonhoitajalle tämän kokouksen jälkeen. Olemme valmiita ottamaan vastaan ideoita toiminnan kehittämiseksi ja varojen hankkimiseksi mahdollisen sukukirjan tekoa varten.

Suomenlinna, 09.09. 2000

Sukuseuran hallituksen puolesta sihteeri Liisahelena Ståhle