Vuosikokous 2.9.2012
Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura r.y.
Karjalohjalla kylpylähotelli Päiväkummun tiloissa klo 13.30 alkaen.

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus. Sukuseuran puheenjohtaja Harri Laine avasi kokouksen. Vietettiin hiljainen hetki kahden edesmenneen sukuseuran jäsenen muistoksi.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Laine. Tarmo Ahtiainen valittiin puheenjohtajaksi niissä kokouksen kohdissa missä vaaditaan hallituksen ulkopuolista henkilöä puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Katariina Ahtiainen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Liisahelena Ståhle ja Markku Saarinen.
3. Esityslista hyväksyttiin (liitteenä).
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 31 henkilöä.(kokouskutsu ja osallistujalista liitteinä).
5. Päättyneen tilikauden (1.6.2022-31.5.2012) toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto. Toimintakertomus luettiin. Toimintakertomus hyväksyttiin (toimintakertomus liitteenä). Rahastonhoitaja Matti Ahtiainen esitteli tilinpäätöksen ajalta 1.6.2011-31.5.2012 ja luki toiminnantarkastajien lausunnon (tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto liitteinä).
6. Vastuuvapauden myöntäminen tilikauden 1.6.2011-31.5.2012 aikana toimineelle hallitukselle ja toimihenkilöille sekä muut toimenpiteet, joihin edellisen toimintavuoden hallinto ja tilit antavat aihetta. Tässä kohdassa puheenjohtajaksi pyydettiin Tarmo Ahtiainen. Hyväksyttiin tilinpäätös. Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.
7. Jäsenmaksuasiat. Hallitus esittää jäsenmaksuksi 10 euroa. Jos jäsen haluaa seuramme kautta kuulua Karjalan Liittoon, hän maksaa lisäksi 10 euroa meidän kauttamme Karjalan Liiton jäsenmaksua. Rahastonhoitaja tilittää Karjalan Liitolle em. maksut. Hyväksyttiin maksuesitykset.
8. Kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. Sukukirjatoimikunnan vetäjä Ilmi Pesonen kertoi kirjan tilanteesta. Kirjaan tulevia tietoja tarkistetaan talven aikana lähettämällä jäsenille tarkistuslomakkeet. Kirja pyritään saamaan valmiiksi hyvissä ajoin ennen vuoden 2013 vuosikokousta. Valtuutettiin hallitus kokoamaan järjestelytoimikunnan vuoden 2013 20-vuotisjuhlakokousta varten. Kokouspaikka on Uusikaupunki ja juhla on kaksipäiväinen. Keskusteltiin uusista myyntituotteista. Hallitus jatkaa kokouksissaan myyntituotekehittelyä. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. Puheenjohtaja esitteli tulo-ja menoarvion. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio pienin muutoksin.
9. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Erovuoroiset jäsenet Harri Laine, Raija Herrala-Nurmi ja Riitta Siltanen ovat halukkaita jatkamaan. Muita ehdokkaita ei esitetty. Erovuoroiset valittiin jatkamaan seuraavalle kolmivuotiskaudelle.
10. Puheenjohtajan valinta. Harri Laine valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.
11. Toiminnantarkastajien ja sijaisten valinta. Valittiin Kari Ahtiainen ja Raimo Ahtiainen toiminnantarkastajiksi. Heille sijaisiksi valittiin Tarmo Ahtiainen ja Risto Ahtiainen.
12. Muut asiat. Raija Herrala-Nurmi esitteli Pentti Ahtiaisen kirjaa ”Laatokalta Lautvedelle”. Kirjassa on runsaasti tietoja ja kuvausta Metsäpirtin kalastajien historiasta. Seura on saanut luvan Pentti Ahtiaiselta ottaa uusi painos ko. kirjasta. Kirjan tilaamisesta kiinnostuneiden yhteystietoja kerättiin. Hallitus päättää kirjan painatuksesta seuraavassa kokouksessa.
13. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.

Vakuudeksi

Harri Laine
puheenjohtaja
Katariina Ahtiainen
sihteeri